21.04.2020, 11:32 | czytano: 1263

ZUS: Więcej osób i firm skorzysta z tarczy

Weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego.
Bez progu przychodu przy postojowym dla prowadzących działalność, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50 proc. składek dla firm, które zgłaszają od 10 do 49 osób – to najważniejsze zmiany wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej.
Nowe rozwiązania przewidują, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

Podmioty uprawnione do zwolnienia ze składek poszerzyły się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób, które są zgłoszone do ubezpieczeń.

Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Przedsiębiorca lub osoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną, będzie musiała złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu.
Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych.

Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przy opłacaniu składek. Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla osób, które mają trudności w terminowym opłaceniu składek z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca, aby składać wnioski o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej elektronicznie. Znacząco to zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy.

Źródło: ZUS, oprac. r/
komentarze
Nowotarżanin 7721.04.2020, 21:24
Warto dodać iż wg nowotarskiego Powiatowego Urzędu Pracy otrzymanie postojowego wyklucza skorzystanie ze wsparcia na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób samozatrudnionych. Wg mnie to absurd albowiem ZUS-owskie postojowe ma choć w części zrekompensować utracone przychody a z kolei PUP-owskie wsparcie to dofinansowanie kosztów, które firma zmuszona jest nolens volens ponosić. Stosując się do interpretacji PUP przy spadku przychodów o co najmniej 80 % w porównaniu do 2-ch kolejnych m-cy roku ubiegłego nie opłaca się wnioskować o postojowe z ZUS tylko o wsparcie z PUP. Dobrze by było aby ZUS i PUP zajęły jednoznaczne stanowisko w tej sprawie.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl