22.06.2020, 16:30 | czytano: 1352

Janina Zachwieja uhonorowana prestiżową nagrodą

Szczawniczanka Janina Zachwieja została uhonorowana nagrodą Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego, za wieloletnią działalność charytatywną, a w szczególności za pionierskie działania w dziedzinie organizowania opieki dla osób z wieloraką niepełnosprawnością.
Janina Zachwieja jest założycielką szczawnickiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i od 25 lat piastuje stanowisko przewodniczącej zarządu. Jej zasługi dla osób niepełnosprawnych mieszkających w Pieninach (i nie tylko) są ogromne, gdyż są efektem ciężkiej, zazwyczaj społecznej pracy. Wystarczy nadmienić, że aktualnie Koło PSONI w Szczawnicy zrzesza prawie 180 osób z terenu 7 gmin. Pod opieką mają 140 osób uczęszczających do 4 placówek opieki dziennej. Stowarzyszenie organizuje dla swoich podopiecznych wycieczki, imprezy sportowe i kulturalne, występy teatralne, koncerty, jasełka oraz tradycyjną wigilię. 
Najnowszą i niezwykle ważną inicjatywą Janiny Zachwiei jest budowa domu mieszkalnego, który zapewni stałą opiekę starszym i schorowanym osobom niepełnosprawnym. Od władz Szczawnicy udało się otrzymać działkę budowlaną, na której powstaje dom. Fundusze pochodzą od sponsorów i z zasobów fundacji. Aktualnie realizowany jest już trzeci poziom budynku.

Warto podkreślić, że wraz z tym zaszczytnym wyróżnieniem pani Janina otrzymała nagrodę w wysokości 10 000 zł, którą w całości przekazała dla Stowarzyszenia PSONI w Szczawnicy. Zgodnie z wolą laureatki pieniądze zostaną wykorzystane na dalsze prace związanie z budową domu dla osób niepełnosprawnych.

Fundacja Polcul powstał na początku 1980 roku w Australii, z inicjatywy Jerzego Bonieckiego, przemysłowca i społecznika z Sydney. Polcul promuje różnego rodzaju działania prospołeczne. Dwa razy do roku wybrani laureaci otrzymują nagrody wręczane  w czasie uroczystego spotkania.
 
jd/
komentarze
Andrzej Dziedzina Wiwer22.06.2020, 20:14
Gratulacje czapki z głów
Zobacz pełną wersję podhale24.pl