27.06.2020, 11:00 | czytano: 832

Zwiedzaj muzeum z aplikacją

Fot. UMWM
Już we wrześniu tego roku turyści odwiedzający pięć małopolskich muzeów będą mogli skorzystać ze specjalnej aplikacji, która umożliwi im samodzielne zwiedzanie tych obiektów. Z aplikacją będzie można zwiedzać m.in. Muzeum Pienińskie im. J. Szalaya w Szlachtowej oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego.
Aplikacja ma przede wszystkim ułatwić zwiedzanie muzeów osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności niesłyszącym, niedosłyszącym, niewidomym i niedowidzącym, ale także odbiorcom indywidualnym czy rodzinom z dziećmi. Aplikacja będzie zgodna ze standardem WCAG 2.0 i będzie umożliwiać nawigację osobom z dysfunkcją wzroku. Do skorzystania z niej będzie wystarczał smartfon lub tablet.
Każda aplikacja będzie oferować ścieżkę dla zwiedzających indywidualnych (w języku polskim, angielskim, słowackim), ścieżkę rodzinną (w języku polskim), dla osób z dysfunkcją wzroku - ścieżka dla zwiedzających indywidualnie metodą audiodeskrypcji (w języku polskim) oraz dla osób z dysfunkcją słuchu – ścieżka dla zwiedzających indywidualnie w Polskim Języku Migowym.

Ścieżki rodzinne będą zrobione w formie zabaw terenowych podobnych do gier miejskich, wzbogaconych o zagadki w formie pytań testowych, plików audio lub plików graficznych. Odpowiedzi na zagadki będą udzielane w formie wyboru z paru możliwych odpowiedzi lub zeskanowania ukrytego w świecie rzeczywistym kodu QR. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi umożliwi użytkownikowi dotarcie do kolejnego punktu.

Aplikacje do zwiedzania wybranych muzeów są tworzone w ramach projektu Muzea otwarte, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, oprac. r/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl