20.07.2020, 20:29 | czytano: 3576

Nagroda dla księdza z Podhala. Usłyszano "Wołanie z Wołynia"

zdj. Robert Chowaniec
Na wniosek poroniańskiego Oddziału Związku Podhalan ks. Witold Józef Kowalów został laureatem nagrody okolicznościowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
"Związek dostrzegł ogrom pracy duszpasterskiej i redaktorskiej zwieńczony srebrnym jubileuszem 25-lecia działalności polskiego wydawnictwa „Wołanie z Wołynia" na terenach, gdzie żyją katolicy narodowości ukraińskiej i polskiej oraz serii książkowej „Biblioteka Wołania z Wołynia" - czytamy w uzasadnieniu.
Ks. Vitold-Yosif Kovaliv vel ks. Witold Józef Kowalów urodził się 29 maja 1967 roku w Zakopanem. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Białym Dunajcu Górnym, rozpoczął I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem. Egzamin maturalny złożył w 1986 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

W 1992 roku otrzymał święcenia kapłańskie i uzyskał stopień magistra historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1992 roku pracuje na Ukrainie. Wikariusz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Równem na Wołyniu, wieloletni emerytowany proboszcz parafii Ostróg na Wołyniu, proboszcz parafii Zdołbunów i Klewań, proboszcz parafii Kuniów w diecezji kamieniecko-podolskiej, członek Rady Głównej Synodu Archidiecezji Lwowskiej, Rady Kapłańskiej Archidiecezji Lwowskiej. W grudniu 1996 roku wybrany na członka Rady Kapłańskiej Diecezji Łuckiej.

Założyciel i redaktor naczelny czasopisma religijno-społecznego rzymskokatolickiej diecezji Łuckiej „Wołanie z Wołynia" (od 1994 r.) – w 2019 obchodzono 25-lecie czasopisma oraz serii książkowej „Biblioteka Wołania z Wołynia". Autor książek - „Zmartwychwstały Kościół" cz. 1 (Biały Dunajec - Ostróg 1998), „Ks. Michał Stanisław Głowacki «Świętopełk» (1804-1846). Folklorysta i współorganizator powstania” (Biały Dunajec - Ostróg 1999), „Sursum corda. W górę serca. Wybór artykułów prasowych z lat 1992-1997” (Biały Dunajec-Ostróg 1999), „Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół”, zebrał i opracował ks. Witold Józef Kowalów, cz. 1: Biały Dunajec-Ostróg 2001, cz. 2: Biały Dunajec-Ostróg 2006, „Szkice z dziejów kościelnych Ostroga i okolicy", Biały Dunajec-Ostróg 2001. - i wielu artykułów ukazujących historię i teraźniejszość Kościoła Katolickiego na Ukrainie.

Członek Komisji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy ds. Środków Społecznego Przekazu (od 1999 r.). W 2001 r. razem z Janem Kierznowskim z Krakowa rozpoczął starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Władysława Bukowińskiego (1904-1974). 11 lutego 2005 r. powołany na członka Komisji Historycznej tegoż procesu. Wykładowca Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska" (2002-2010) i Wyższego Seminarium Duchownego pw. Najświętszego Serca Jezusa diecezji kijowsko-żytomierskiej w Worzelu (2016-2018).


Członek Związku Podhalan Oddział Poronin. Jest pasjonatem i miłośnikiem historii Polski i Ukrainy (Wołyń), ks. Witold jest znanym bibliofilem, posiadającym ogromną bibliotekę i archiwum. Zbiory te wypełniają cały jego dom, tworząc w nim specyficzną intelektualną atmosferę. Ksiądz Witold lubi też długie wieczorne dysputy, które śmiało można nazwać na wzór Krzemienieckich mianem „Biesiad Ostrogskich”.
Odznaczony Medalem Pro Memoria Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, Laureat IX Polonijnej Nagrody im. Ireny i Franciszka Skowyrów za całokształt twórczości na temat Kościoła katolickiego i Polaków na Wołyniu. W 2006 r. mianowany kanonikiem (expositorio canonicali). Nagrodzony Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska", Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, nagrodą „SEMPER FIDELIS”- Honorowe wyróżnienie IPN.

W 2012 r. otrzymał nagrodę „Małego Feniksa" za całokształt pracy i wydanie 77 pozycji wydawniczych. Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Kościelnych w Łucku. W 2010 r. mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Łuckiej. W 2019 r. w wyniku ciężkiej choroby mianowany rezydentem przy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu.

mat. prasowy, opr.s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl