28.09.2020, 13:49 | czytano: 1319

Zbiórka odpadów niebezpiecznych w Czarnym Dunajcu

Fot. UG Czarny Dunajec
Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu informuje, że 10 października w Czarny Dunajec na parkingu za remizą OSP w godzinach od 8:00 – 15:00 odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych i chemikaliów.
Zbierane będą takie odpady jak niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin i opakowania po aerozolach, przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa, zużyte baterie w tym alkaliczne i inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęć
oraz zbiórka drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Źródło: UG Czarny Dunajec, oprac. r/
komentarze
Smok28.09.2020, 17:44
No rozbrójcie naród do reszty, niedługo noże podmienią na plastikowe i będziemy tak pięknie skokać jak zagrajom.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl