30.09.2020, 17:00 | czytano: 1716

Startuje konkurs o nagrodę im. Władysława Orkana

Arch. BCK w Bukowinie Tatrzańskiej
Grupy regionalne i organizacje artystyczne mogą ubiegać się o doroczną Nagrodę im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. Województwo Małopolskie ogłosiło IX edycję tej nagrody.
Ustanowiona przez Samorząd Województwa Małopolskiego Nagroda im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski, ma na celu wsparcie lokalnych środowisk artystycznych działających w obszarze tradycyjnej kultury regionalnej, zajmujących się propagowaniem idei regionalizmu oraz promowaniem wartości opartych o lokalne tradycje i zwyczaje. Doroczna Nagroda Województwa Małopolskiego przyznawana jest instytucjom, organizacjom artystyczno-kulturalnym lub grupom osób za całokształt dokonań w obszarze kultury regionalnej. W konkursie mogą uczestniczyć nie tylko zespoły regionalne, ale również pozostałe grupy, które tworzą lokalny koloryt kulturowy przekazując dziedzictwo pokoleń jak np. koła gospodyń wiejskich, teatry ludowe, czy instytucje lokalne zajmujące się ochroną dziedzictwa niematerialnego.
Mogą one rywalizować o Nagrodę ufundowaną z budżetu Województwa Małopolskiego, w trzech stopniach: I Nagroda w wysokości 10 000 zł, II Nagroda w wysokości 6 000 zł i III Nagroda w wysokości 4 000 zł.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać do dnia 29 października 2020 r.:

Członkowie Kapituły Nagrody,
instytucje i organizacje pozarządowe, m. in. stowarzyszenia, fundacje realizujące zadania statutowe w szczególności w sektorze kultury, oświaty, ochrony i opieki nad zabytkami,
instytucje kultury oraz szkoły,
uczelnie wyższe,
kościoły i związki wyznaniowe,
organy gminy, powiatu, województwa,
jednostki organizacyjne administracji publicznej.
Wyboru Laureatów Nagrody dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego stosowną uchwałą na podstawie rekomendacji ujętych w treści protokołu przedstawionego przez Kapitułę Nagrody. Laureaci otrzymają nagrody finansowe oraz okolicznościowe dyplomy i statuetki.

Patronem Nagrody jest Władysław Orkan (1875 – 1930) – powieściopisarz, nowelista, dramaturg, poeta, publicysta, który w swojej twórczości wykazywał wyjątkową wrażliwość na sprawy wsi polskiej. Jego postawę życiową charakteryzowało szczególne zaangażowanie w problemy społeczności lokalnych.
Szczegóły na temat konkursu pod numerem telefonu 12 63 03 305.

Źródło: UMWM, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl