16.10.2020, 11:58 | czytano: 859

Wystawa "Podhalanie"

ZAKOPANE. Na fundamentach dawnego dworu w Kuźnicach otwarta została plenerowa wystawa "Podhalanie". - Niestety z uwagi na czerwoną strefę, którą został objęty nasz powiat, nie możemy się spotkać w większym gronie z bohaterami wystawy, tak jak planowaliśmy, rozpoczynając projekt. Mamy nadzieję, że przyjdzie i na to czas - mówi Ewa Holek-Krzysztof.
Wystawa przybliża życie i kulturę mieszkańców Podhala. Ideą było ukazanie kultury Górali Podhalańskich i procesu kształtowania się ich tożsamości w ścisłym powiązaniu ze środowiskiem naturalnym, czyli przestrzenią Tatr, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, gospodarczych i społecznych. Narracja wystawiennicza została oparta głównie na wypowiedziach i opowieściach samych górali. Oddanie głosu mieszkańcom regionu pozwoliło przybliżyć ich sposób widzenia i oswajania otaczającej rzeczywistości, ich stosunek do świata kultury i natury oraz do ludzi – zarówno miejscowych, jak i przybyszów z zewnątrz.

Równoległym środkiem przekazu jest materiał ilustracyjny – fotografie archiwalne i współczesne, w tym autorstwa Jacka Poremby, jednego z czołowych polskich fotografów portretowych. Wystawa została skonstruowana z 10 bloków tematycznych, wzajemnie ze sobą korespondujących, w których autorki tekstu starają się ująć niezwykle rozległy temat kultury podhalańskiej i tożsamości.


Projekt został zrealizowany w ramach Międzynarodowego Programu „Człowiek i Biosfera” (Man and Biosphere, UNESCO). Patronat naukowy nad wystawą objął Polski Instytut Antropologii. Organizatorem wystawy jest Tatrzański Park Narodowy.

mat. pras., opr. s/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl