13.11.2020, 16:11 | czytano: 2868

Świadczenia chorobowe dla domowników osób zakażonych

"Osoba, która mieszka lub prowadzi wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddać się kwarantannie. W takiej sytuacji inspekcja sanitarna nie wydaje decyzji. Natomiast domownik ma prawo do świadczeń w razie choroby" - przypomina Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego.
Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia otrzymania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o obowiązku poddania się kwarantannie.
Oświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli ubezpieczony go posiada, informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia, dane dotyczące osoby zakażonej, z którą mieszka ubezpieczony lub prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia, podpis ubezpieczonego.

Wzór takiego oświadczenia jest na stronie internetowej ZUS.

Pracodawca lub ZUS może wystąpić do inspekcji sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Jeżeli świadczenia chorobowe wypłaca pracodawca wystarczy oświadczenie o kwarantannie. Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby, które prowadzą działalność i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Może być przekazane elektronicznie – na PUE razem z wnioskiem o zasiłek chorobowy (druk ZAS-53). Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.
Na stronie ZUS jest instrukcja, jak złożyć oświadczenie razem z wnioskiem przez PUE.

opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl