26.11.2020, 09:00 | czytano: 482

Obywatele a inicjatywa ustawodawcza (art. sponsorowany)

Jedną z wielu kwestii odnoszących się do prawodawstwa obywatelskiego jest inicjatywa ustawodawcza. Mówiąc inaczej to prawo obywateli do występowania z projektami ustaw do Parlamentu, które stanowi jeden z elementów demokracji bezpośredniej. Co warto wiedzieć na ten temat? Kiedy obywatele mogą występować z własną inicjatywą ustawodawczą?
Aktywność obywateli może być realizowana na wiele sposobów, także jeśli chodzi o wpływ na prawodawstwo w naszym kraju. Sama inicjatywa ustawodawcza jest określona przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej i przysługuje:
  • Prezydentowi RP,
  • Senatowi (jako całej izbie),
  • posłom,
  • rządowi,
  • a także obywatelom.


W tym ostatnim przypadku należy podkreślić, że dotyczy to grupy co najmniej 100 tys. obywateli, którzy posiadają prawo wybierania swoich reprezentantów do Sejmu. Jednocześnie wszystkimi kwestiami związanymi z przygotowaniem projektu ustawy, jego promocją czy akcją zbierania podpisów zajmuje się komitet inicjatywy ustawodawczej. Może go utworzyć grupa co najmniej 15 osób z prawem wybierania do Sejmu i co ważne, z chwilą przyjęcia przez Marszałka Sejmu zawiadomienia o utworzeniu komitetu, nabywa on osobowość prawną.

Trzeba mieć jednak świadomość, że nie w każdej kwestii obywatele mogą zgłosić swoją inicjatywę ustawodawczą, a zasadniczo ograniczenia dotyczą dwóch przypadków:
  • ustawy budżetowej oraz innych ustaw, które odnoszą się do finansów publicznych (tu inicjatywa jest przypisana wyłącznie Radzie Ministrów),
  • projektu ustawy o zmianie Konstytucji (inicjatywa dotyczy posłów na określonych zasadach, Senatu oraz Prezydenta RP).


Często zadawane pytanie dotyczy sytuacji, kiedy postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone przed upływem kadencji Sejmu, w czasie której została zgłoszona inicjatywa ze strony obywateli. Rozwiązanie tej kwestii jest stosunkowo jasne i przejrzyste. Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez Sejm kolejnej kadencji, a co najważniejsze, nie wymaga to ponownego wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu.

Warto zaznaczyć, że wszystkie kwestie związane z inicjatywą ustawodawczą obywateli reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1999 roku o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.


Jeśli potrzebujesz bezpłatnej porady prawnej lub mediacji – taką pomoc uzyskasz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Lokalizacja punktów na terenie Powiatu Tatrzańskiego:


I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Stowarzyszenie SursumCorda:

1. KOŚCIELISKO (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Nędzy Kubińca 140), wtorek i piątek w godz. 11.00 – 15.00.

2. PORONIN (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Józefa Piłsudskiego 15), poniedziałek, środa i czwartek w godz. 8:00 – 12:00.


II. Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. ZAKOPANE (Starostwo Powiatowe, Pawilon C), od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.


III. Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzone przez Stowarzyszenie SursumCorda:

1. BUKOWINA TATRZAŃSKA (budynek Urzędu Gminy, ul. Długa 144), poniedziałek w godz. 13.00 – 17.00.

2. BUKOWINA TATRZAŃSKA (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, ul. Kościuszki 36), wtorek i środa w godz. 13:00 – 17:00.

3. BIAŁY DUNAJEC (budynek Urzędu Gminy), czwartek i piątek w godz. 8:00 – 12:00.


Harmonogram pracy punktów na terenie Powiatu Tatrzańskiego jest również dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego:
http://www.powiat.tatry.pl/index.php/urzad/pomoc-prawna


Praca punktów w czasie stanu epidemii wywołanego koronawirusem


W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii wywołanego koronawirusem, nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są udzielane wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość. W przypadku powrotu do trybu stacjonarnej pracy punktów – stosowny komunikat zostanie umieszczony na stronie Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji wystarczy wyłącznie wcześniejsza rejestracja (bez konieczności przesyłania wniosku oświadczenia):
- samodzielnie - online: poprzez stronę internetową www.np.ms.gov.pl
- telefonicznie: 18 20 239 14 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.30)


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

- Starostwo Powiatowe w Zakopanem, tel. (18) 20 239 14, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.30.

- Stowarzyszenie SursumCorda, tel. (18) 44 11 994, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00"Projekt finansowany z budżetu Państwa, realizowany przez Powiat Tatrzański"
Zobacz pełną wersję podhale24.pl