07.12.2020, 13:57 | czytano: 1592

Zbiórka chemikaliów i odpadów niebezpiecznych

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu informuje, że 12 grudnia na parkingu za remizą OSP w Czarnym Dunajcu, w godzinach od 8:00 – 15:00, odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych i chemikaliów.
Chodzi o takie odpady jak niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin i opakowania po aerozolach, przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa, zużyte baterie w tym alkaliczne i inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęć. Akcji będzie też towarzyszyć zbiórka drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
oprac. r/ UG Czarny Dunajec
Zobacz pełną wersję podhale24.pl