29.12.2020, 19:30 | czytano: 2208

Druhowie z OSP Szaflary odebrali nowy samochód

Ochotnicza Straż Pożarna w Szaflarach wzbogaciła się o fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P410.
Samochód posiada zbiornik na wodę o pojemności 8300l oraz zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 830l, brygadową kabinę mieszcząca sześciu ratowników, napęd 6x6, a także bogate wyposażenie m.in. sprzęt burzący, armaturę wodno pianową, pilarki spalinowe, oraz inny sprzęt pomocny przy prowadzeniu akcji ratowniczo gaśniczych.
Jest to nowoczesny samochód, który poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz rozszerzy możliwości strażaków podczas akcji. Koszt zakupu pojazdu to 1 214 010 zł.

Strażacy otrzymali na zakup samochodu dofinansowanie o łącznej wysokości
1 046 666 mln zł, w tym z:
- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 550 000,00 zł,
- Urzędu Gminy Szaflary – 466 666,00 zł (w tym 66 666,00 ze sprzedaży samochodu Jelcz),
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - 30 000,00 zł.
Pozostałe środki przekazali darczyńcy:
- Polonia oraz Związek Podhalan koło 24 w USA - 58 812,00 zł (15 600,00 $),
- firmy i stowarzyszenia z Szaflar, mieszkańcy Szaflar i Boru, środki własne OSP i druhowie OSP Szaflary - 108 532,00 zł (48 532,00 zł + 60 000 zł pożyczka z Gminy Szaflary).

Druhowie OSP Szaflary dziękują z całego serca wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania środków na ten cel, a w szczególności Wiceministrowi Środowiska i prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce Edwardowi Siarce za osobiste zaangażowanie w starania o przyznanie dotacji, a także Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego Łukaszowi Smółce oraz wójtowi gminy Szaflary Rafałowi Szkaradzińskiemu.

Tekst: OSP Szaflary
Zdjęcia: OSP Szaflary, Andrzej Fąfrowicz
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Strażok29.12.2020, 22:50
Gratulacje koledzy! Taki wóz naprawdę się Wam należy. Współpraca z Wami to przyjemność. Jednak chciałbym jak najmniej okazji do współuczestnictwa w działaniach.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl