25.03.2021, 14:42 | czytano: 1760

Rozpoczęcie działalności Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny

W gminie Ochotnica Dolna powstał darmowy punkt konsultacyjny dla osób w kryzysie związanym nie tylko z pandemią. Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny zlokalizowane jest w budynku dawnego ośrodka zdrowia w os. Kozielce w Tylmanowej.
- Pandemia koronowirusa wszystkich nas postawiła w bardzo trudnej sytuacji. I młodzież i dorośli są w ciągłym stresie związanym z zamkniętymi szkołami, brakiem kontaktu z rówieśnikami, obawą o zdrowie swoje i bliskich oraz generalnie niepewnością jutra. W dodatku wszyscy miesiliśmy nadzieję, że to się szybko skończy a tymczasem trwa już ponad rok. Od samego początku pandemii uruchomiliśmy telefoniczną pomoc psychologiczną, która okazała się potrzebna i spotkała się pozytywnym odbiorem naszej społeczności. Teraz tę pomoc rozszerzamy o kolejnych specjalistów i tworzymy miejsce, w którym w sposób dyskretny wszyscy chcący się poradzić specjalistów mogą uzyskać bezpłatną pomoc. informuje wójt Tadeusz Królczyk.
Bartosz Pozorski instruktor terapii uzależnień oraz psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Poznał dogłębnie tematykę uzależnień od środków zmieniających świadomość (narkotyków, leków, alkoholu) oraz tematykę uzależnień behawioralnych w tym od hazardu, zakupów, gier komputerowych, internetu i innych. W czasach kiedy zostaliśmy zmuszeni do cyfryzacji naszego życia, problem z uzależnieniem od internetu, gier itp. staje się powszechny nie tylko wśród dorosłych, ale również wśród dzieci i młodzieży. Konsultacja u Pana Bartka umożliwi rozpoznanie problemu, pomoże on również wskazać drogę w jaki sposób sobie radzić z takim problemem, gdzie szukać pomocy, rozpoznać czy jest potrzeba terapii indywidualnej lub zaproponować terapię grupową. Zajmuje się również osobami współuzależnionymi oraz takimi, których bliskie osoby są lub mogą być uzależnione i z tego powodu są w kryzysie.

Terminy przyjęć psychoterapeuty:

22.03/ 29.03 - godz.14.00 - 16.00
05.04/ 19.04 - godz.14.00 - 16.00
10.05/ 31.05 - godz.14.00 - 16.00
07.06/ 21.06 - godz.14.00 - 16.00
05.07/ 19.07 - godz.14.00 - 16.00
09.08/ 23.08 - godz.14.00 - 16.00
06.09/ 20.09 - godz.14.00 - 16.00
04.10/ 18.10 - godz.14.00 - 16.00
15.11/ 29.11 - godz.14.00 - 16.00

W punkcie dostępne będzie także wsparcie/poradnictwo psychologiczne prowadzone przez Urszulę Jasiurkowską-Radłowską - absolwentkę wydziału psychologii na UJ w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe dotyczące uprawnień pedagogicznych oraz psychologii transportu. Ukończyła także 1 etap kursu „Systemowe rozumienie rodziny;  podejście systemowe w terapii rodzin”. Psycholog, psycholog transportu. Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością. W praktyce zawodowej od 2013 roku.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne z psychologiem osoby borykające się z/ze:
 trudnościami komunikacyjnymi w związkach lub w rodzinie,
 poczuciem pustki i braku sensu w życiu,
 trudnościami wychowawczymi oraz emocjonalnymi u dzieci,
 trudnościami w nawiązywaniu relacji,
 potrzebą wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością, 
 potrzebą ,,wygadania się” oraz bycia wysłuchanym,
 stresem spowodowanym nagłą lub przewlekłą sytuacja kryzysową
 
Terminy przyjęć psychologa:
Marzec :
22.03 15.00-18.00
25.03 16.15-19.15
29.03 15.00-18.00

Kwiecień:
15.04 17.15-18.15
19.04 16.00-18.00
22.04 17.15-19.15
26.04 16.00-18.00
29.04 17.15-19.15

Maj:
06.05 17.15-18.15
10.05 16.00-17.00
13.05 17.15-18.15
17.05 16.00-18.00
20.05 17.15-18.15
27.05 17.15-18.15
31.05 16.00-18.00

Czerwiec:
07.06 16.00-18.00
10.06 17.15- 18.15
14.06 16.00-18.00
17.06 17.15-18.15
21.06 16.00-18.00
24.06 17.15-18.15
Beata Lutomska – magister pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna, trener, mediator. Certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.  Ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji społecznych; zaawansowane, certyfikowane szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych; Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie; specjalizacyjne szkolenie z zakresu pracy z rodziną w której wystąpił problem wykorzystywania seksualnego.

Przemoc jest jednym z głównych zjawisk destruktywnych w życiu człowieka. Dotyczy ona zarówno sfery życia w płaszczyźnie indywidualnej, jak i zbiorowej w tym rodzinnej. Rodzina jest szczególnym miejscem, w którym stosowanie przemocy ma szkodliwy wymiar zarówno dla środowiska rodzinnego, jak i każdego z jej członków, włącznie ze sprawcą. Stąd konieczne jest podejmowanie działań wspomagających proces ograniczania i docelowo likwidacji wszelkich form przemocy, które w rodzinie mogą lub pojawiają się.

Celem pracy jest:
- zmotywowanie do zmiany w kierunku rozwiązywania problemu przemocy;
- wzmocnienie wewnętrznych więzi personalnych rodziny z uwzględnieniem specyfiki mechanizmów przemocy;
- wykorzystanie potencjału rodziny i poszczególnych jej członków dla rozwiązania problemu przemocy i zapobiegania wystąpienia jej w przyszłości;
- podniesienie poczucia własnej wartości poszczególnych członków rodziny;
- rozwój umiejętności zachowania asertywnego;
- podniesienie kompetencji ofiary w zakresie możliwych działań ratunkowych, np. opracowanie własnych strategii bezpieczeństwa, znajomość lokalnych zasobów pomocy.

Spotkania po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu: 509 872 597.

Wszelka pomoc jest objęta tajemnicą. Wszystko nad czym będą pracować konsultanci z klientem będzie się odbywać w komfortowych warunkach, w przyjaznym otoczeniu, świeżo wyremontowanych pomieszczeń w budynku dawnego ośrodka zdrowia w os. Kozielce w Tylmanowej.

Źródło: UG Ochotnica Dolna, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl