24.04.2021, 17:23 | czytano: 1611

Konferencja zdrowotna na "Podhalańskiej"

21 maja odbędzie się konferencja pn. „Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie", której organizatorami są Instytut Medyczny i Instytut Zdrowia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
Uczestnikami wydarzenia będę przede wszystkim członkowie studenckich kół naukowych, studenci fizjoterapii, pielęgniarstwa, kosmetologii, dietetyki oraz ratownictwa medycznego.
„Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie” – szczególnie w kontekście pandemii Covid-19 oraz jej długofalowych konsekwencji – są tematem niezwykle aktualnym, a wręcz palącym. Już 21 maja, dzięki stworzeniu przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń, ten niezwykle ważki problem zostanie poruszony przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu oraz zaproszonych gości.

Warto podkreślić, że działalność studenckich kół naukowych jest ważnym elementem wspomagającym proces kształcenia w PPUZ w Nowym Targu. Przyczyniają się one niewątpliwie do rozwoju życia naukowego Uczelni, m.in. poprzez możliwość prezentacji własnych osiągnięć i wymiany doświadczeń ze studentami innych placówek, w tym także instytucji zagranicznych, z którymi PPUZ współpracuje.

Konferencja ma charakter międzynarodowy. Wykłady będą prowadzone w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i angielskim. Każdy uczestnik konferencji, wygłaszający referat, otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Nadsyłanie zgłoszeń na podstawie karty zgłoszenia do dnia 15 maja 2021 roku na adres e-mail: zdrowie@ppuz.edu.pl bądź na adres: PPUZ w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ.
 
Prace w formie 15-minutowej prezentacji w programie power-point należy przesłać na adresy:                    
dr Wioletta  Ławska; adres e- mail:  wioletta.lawska@ppuz.edu.pl
dr Halina Romualda Zięba; adres e-mail: halina.zieba@ppuz.edu.pl
 
Komunikat dotyczący konferencji, karta zgłoszenia oraz wytyczne znajdują się na stronie: https://ppuz.edu.pl/21052021-miedzynarodowa-konferen.html
 
Miejsce konferencji: on-line na platformie Zoom (każdy uczestnik otrzyma na adres e-mailowy link do spotkania).
Skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
dr Halina Romualda Zięba (Instytut Zdrowia), PPUZ w Nowym Targu,
 V-ce przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
dr Wioletta Ławska PPUZ w N. Targu (Instytut Medyczny)
Skład Komitetu Naukowego Konferencji:
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
dr hab. Hubert Wolski, prof. Uczelni PPUZ w Nowym Targu
 Członkowie Komitetu Naukowego:
Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk, KSWPZ Kraków
Prof. dr hab. Daniel Zarzycki, PPUZ w Nowym Targu
dr hab. Zbigniew Doniec prof. Uczelni PPUZ w Nowym Targu
dr hab. Ivon Grys prof. Uczelni PPUZ w Nowym Targu
dr Maria Zięba, PPUZ w Nowym Targu
PhDrWioletta Mikuľáková, PhD. prodekanka pre vedecko – výskumnú činnosť a hodnotenie kvality.Fakulta zdravotníckych odborov Prešovská univerzita v Prešove
PhD dr Stefan Madaras – Katolicka Univerzita v Rużomberku Slovensko
PhDr. Hana Kynštová, Ph.D. – Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně vedoucí katedry ergoterapie FZS UJEP Ústí nad Labem – Czechy
PhDr. Mgr. Michal Vostrý, PhD. – Katedra Ergoterapie FZS UJEP Ústí nad Labem – Czechy
doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. – Fakulta Zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku Faculty of Health, Catholic University in Ružomberok, SNP Central Military Hospital, Faculty Hospital, Ružomberok- Slovensko
prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. College of Polytechnics in Jihlava
MUDr. Štefan Madarász, PhD. Faculty of Health, Catholic University in Ružomberok
P. J. Šafárik University in Košice; Institute of Physical Education and Sport Košice, Slovak Republic SNP Central Military Hospital, Faculty Hospital, Ružomberok; Faculty of Health, Catholic University in Ružomberok, Slovensko SNP Central Military Hospital, Faculty Hospital, Ružomberok
Mgr.Agata Horbacz PhD. Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosicach, Slovensko
Mgr. Alena Bukova, PhD Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosicach, Slovensko
dr hab. Barbara Krzysztofik, Prof. UR Kraków
dr hab. Zofia Rogóż, prof. Uczelni PPUZ w Nowym Targu
dr hab. Dariusz Mucha, prof. Uczelni PPUZ w Nowym Targu
dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak, PPUZ w Nowym Targu
dr Halina Romualda Zięba, PPUZ w Nowym Targu
dr Maciej Hodorowicz, PPUZ w Nowym Targu
dr Wioletta Ławska, PPUZ w Nowym Targu
dr Danuta Fus, PPUZ w Nowym Targu
dr Andrzej Walawski, PPUZ w Nowym Targu
dr Jarosław Prusak, PPUZ w Nowym Targu
dr Izabela Załęska, PPUZ w Nowym Targu
dr Paulina Jabłońska PPUZ w Nowym Targu
dr Halina Traczewska, PPUZ w Nowym Targu
dr Bożena Kowalczyk, PPUZ w Nowym Targu
dr Dorota Ogonowska, PPUZ w Nowym Targu

Materiały prasowe, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl