21.06.2021, 16:57 | czytano: 1003

"Podhalańska" współpracuje

Rektor dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk i komendant OHP Jan Hućko. Fot. PPUZ
Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu oraz Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie zawarły porozumienie o współpracy.
Dokument podpisano podczas uroczystego spotkania, które miało miejsce w siedzibie PPUZ w Nowym Targu. Uczelnię reprezentował rektor dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, zaś Małopolską Wojewódzką Komendę OHP w Krakowie – Wojewódzki Komendant Jan Hućko.
Uczelnia zadeklarowała podjęcie działań zmierzających do stworzenia możliwości uczestniczenia uczniów OHP w prelekcjach, prezentacjach i spotkaniach informacyjnych, organizowanych w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu oraz w OHP. Pracownicy naukowi PPUZ zyskali możliwość prowadzenia badań naukowych podczas zajęć wychowawczych w placówce OHP, zaś studenci – odbywania tam praktyk i staży zawodowych.
Współpraca Uczelni z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie będzie polegała również na wymianie wybranych ofert pracy w kraju oraz w ramach sieci EURES. Studenci PPUZ będą mogli skorzystać z porad indywidualnych, warsztatów z doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Uczelnia będzie otrzymywała informacje o prowadzonych projektach z zakresu oświaty, edukacji, zatrudnienia oraz rynku pracy, a także podejmie współpracę z OHP w zakresie organizacji targów pracy oraz innych przedsięwzięć tego typu.

Osobami odpowiedzialnymi za bieżącą współpracę w ramach zawartego porozumienia są Prorektor ds. współpracy i rozwoju – dr Bianka Godlewska-Dzioboń oraz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu – Agata Fołta.
Porozumienie z Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie zostało podpisane z inicjatywy Prorektor ds. współpracy i projektów, dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń, przy współudziale Centrum Współpracy i Jakości.

Źródło: PPWSZ, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl