27.06.2021, 10:20 | czytano: 1085

Stypendia wojewody dla wybitnych uczniów i studentów

zdj. ilustracyjne
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę zatwierdzającą listy rankingowe w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego dla uczniów oraz studentów szczególnie uzdolnionych.
- Stypendia, na kwotę ponad 820 tys. zł otrzyma 187 uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki edukacyjne oraz odnoszących sukcesy w konkursach, olimpiadach, sporcie i znajdujących się w trudnej sytuacji losowej - mówi marszałek Witold Kozłowski.
Ponadto 20 szczególnie uzdolnionych studentów w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, humanistycznych i społecznych, odnoszących sukcesy sportowe i artystyczne, a także znajdujących się w trudnej w sytuacji losowej otrzyma stypendia na kwotę 120 tys. zł. Łącznie więc kolejnych 207 młodych, uzdolnionych Małopolan otrzyma wsparcie stypendialne na łączną kwotę ponad 940 tys. zł.

Stypendia dla małopolskich uczniów

Program adresowany jest do wszystkich uczniów, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze począwszy od klasy piątej szkoły podstawowej, a skończywszy na tegorocznych maturzystach, a więc uczniach szkół ponadpodstawowych. Najbardziej uzdolnionym uczniom tychże szkół przyznano łącznie 187 stypendiów ze złożonych 508 wniosków. Każdy uczeń kl. V -VII szkoły podstawowej otrzyma stypendium w kwocie 3,5 tys. zł, kl. VIII - 4 tys. 250 zł, natomiast stypendyści szkół ponadpodstawowych otrzymają 5 tys. zł.

Aby ubiegać się stypendium należało spełnić jednocześnie dwa warunki w zależności od rodzaju wnioskowanego wsparcia:
- za szczególne osiągnięcia artystyczne – odpowiednio wysoka, w zależności od etapu edukacyjnego średnia arytmetyczna ocen z zakresu kształcenia ogólnego oraz co najmniej jedno osiągniecie artystyczne,

- za szczególne osiągnięcia sportowe – odpowiednio wysoka, w zależności od etapu edukacyjnego średnia arytmetyczna ocen z zakresu kształcenia ogólnego oraz co najmniej jedno osiągniecie sportowe,

- za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych – odpowiednio wysoka, w zależności od etapu edukacyjnego średnia arytmetyczna ocen z zakresu kształcenia ogólnego oraz odpowiednio wysoka średnia ocen z przedmiotów humanistycznych,

- losowe – odpowiednio wysoka, w zależności od etapu edukacyjnego średnia arytmetyczna ocen z zakresu kształcenia ogólnego oraz trudna sytuacja losowa (śmierć lub pozostawanie w opiece paliatywnej osoby na której utrzymaniu pozostawał uczeń).
Stypendia dla małopolskich studentów

Program adresowany jest do wszystkich studentów zamieszkałych na terenie Województwa Małopolskiego, niezależnie od roku studiów na jakim pobierają naukę. Wnioski w minionym naborze, który trwał od 10 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r. składali sami studenci ubiegający się o wsparcie stypendialne. Podczas tegorocznego naboru złożono 79 wniosków, z czego przyznano 20 stypendiów szczególnie uzdolnionym studentom na kwotę 6 tys. zł dla każdego stypendysty.

Już od przyszłego roku szkolnego i akademickiego będzie miał miejsce nabór w nowej, dużo szerszej i dostosowanej do aktualnych potrzeb formule. Sejmik Województwa Małopolskiego pod koniec kwietnia br. przyjął Regulamin Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji znacznie poszerzając możliwości otrzymania wsparcia stypendialnego dla uczniów oraz studentów.

W stypendium tym uczniowie oraz studenci pierwszego roku będą mogli ubiegać się o stypendia za szczególne osiągnięcia: w zakresie aktywności społecznej, artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych, naukach ścisłych, a także w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć. Studenci lat wyższych będą mogli natomiast korzystać ze wsparcia w zakresie aktywności społecznej, w zakresie multidyscypliarnych uzdolnień, a także za szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe.

UMWM, opr.s/
Może Cię zainteresować
komentarze
goran27.06.2021, 11:32
Jednorazowe zasiłki czy stypendia w wysokości 10 zł na dzień?
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl