10.08.2021, 10:30 | czytano: 1401

Mozart na Orawie (zdjęcia)

Fot. Łukasz Sowiński
W skansenie w Zubrzycy Górnej wystąpił pianista Radek Kurek. Z towarzyszeniem Kwartetu Festiwalowego Arvereum wykonał przed zgromadzoną publicznością trzy koncerty fortepianowe W.A. Mozarta.
Od zdobycia wyróżnienia The Bridget Doolan Prize za najlepsze wykonanie utworu W. A. Mozarta na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Dublinie w 2012 roku oraz zwycięstwa XV Między-narodowego Konkursu im. J. Brahmsa w austriackim Pörtschach w 2008 roku (wraz z wiolonczelistą Georgyim Lomakovem), Radosław Kurek intensywnie pracuje nad poszerzaniem swojego repertuaru. Stale doskonali wysokie umiejętności na polu interpretacji muzyki kameralnej i dzieli się swoją wrażliwością z publicznością wykonując muzykę od klasycyzmu do współczesności na starannie przemyślanych recitalach solistycznych. Radosław Kurek ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdań-sku, w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń pozostając jej asystentem w latach 2008-2009. Od jesieni 2009 roku jest wykładowcą Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta. Tam też w 2014 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych, a w 2019 stopień doktora habilitowanego.
Materiały prasowe, oprac. r/ zdj. Łukasz Sowiński
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl