11.09.2021, 11:00 | czytano: 1069

Nagroda im. Władysława Orkana

Arch. UMWM
Wystartowała XI edycja Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana. Zgłoszenia kandydatów do nagrody: zespołów regionalnych, kół gospodyń wiejskich, teatrów ludowych, czy lokalnych instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa niematerialnego trwają do 15 października.
Nagroda ma na celu wsparcie lokalnych środowisk artystycznych działających w obszarze tradycyjnej kultury regionalnej, zajmujących się propagowaniem idei regionalizmu oraz promowaniem wartości opartych o lokalne tradycje i zwyczaje. Doroczna Nagroda Województwa Małopolskiego przyznawana jest instytucjom, organizacjom artystyczno-kulturalnym lub grupom osób za całokształt dokonań w obszarze kultury regionalnej.
W konkursie mogą uczestniczyć nie tylko zespoły regionalne, ale również pozostałe grupy, które tworzą lokalny koloryt kulturowy przekazując dziedzictwo pokoleń jak np. koła gospodyń wiejskich, teatry ludowe, czy instytucje lokalne zajmujące się ochroną dziedzictwa niematerialnego.

Zgłoszone podmioty i zespoły rywalizują o nagrodę ufundowaną z budżetu Województwa Małopolskiego, w trzech stopniach:

I Nagroda w wysokości 10 000 zł

II Nagroda w wysokości 6 000 zł

III Nagroda w wysokości 4 000 zł.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać do 15 października 2021 r.:

- członkowie Kapituły Nagrody,
instytucje i organizacje pozarządowe, m. in. stowarzyszenia, fundacje realizujące zadania statutowe w szczególności w sektorze kultury, oświaty, ochrony i opieki nad zabytkami,
- instytucje kultury oraz szkoły,
- uczelnie wyższe,
- kościoły i związki wyznaniowe,
- organy gminy, powiatu, województwa,
- jednostki organizacyjne administracji publicznej.
Wyboru laureatów nagrody dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały na podstawie rekomendacji ujętych w treści protokołu przedstawionego przez Kapitułę Nagrody. Laureaci otrzymają nagrody finansowe oraz okolicznościowe dyplomy i statuetki.

Patronem nagrody jest Władysław Orkan (1875 – 1930) – powieściopisarz, nowelista, dramaturg, poeta, publicysta, który w swojej twórczości wykazywał wyjątkową wrażliwość na sprawy wsi polskiej. Jego postawę życiową charakteryzowało szczególne zaangażowanie w problemy społeczności lokalnych.

Szczegóły na temat konkursu oraz dokumenty do pobrania można znaleźć pod poniższym linkiem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1986607,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-im-wladyslawa-orkana-za-propagowanie-idei-regionalizmu-oraz-wybitn.html

oraz pod numerem telefonu 12 63 03 305.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, oprac. r/
Może Cię zainteresować
komentarze
Jozek11.09.2021, 16:25
A to zdjęcie w kościele, na tle ołtarza jaki ma związek z nagrodą im. Orkana?
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl