01.10.2021, 09:52 | czytano: 1819

Spotkanie pograniczników z Polski i Słowacji

zdj. KaOSG
W Placówce Straży Granicznej w Zakopanem odbyło się spotkanie przedstawicieli Straży Granicznej RP oraz Policji Słowackiej.
- Spotkanie miało na celu ocenę realizowanych zadań podczas administrowania polsko-słowacką granicą państwową za I połowę 2021 r. Przedstawiona została analiza stanu bezpieczeństwa wspólnego odcinka granicy oraz poddano ocenie oznakowanie przebiegu granicy polsko-słowackiej. Analizowano także zagrożenia przestępczością transgraniczną na wspólnie ochranianych odcinkach granicy państwowej. Omówione zostały kwestie dotyczące działań wspólnych patoli i przeprowadzania kontroli w rejonach przygranicznych. Podsumowano również bieżącą działalność oraz funkcjonowanie Centrów Współpracy Policyjnej i Celnej. oraz dokonano uzgodnień na temat dalszej międzynarodowej współpracy - informuje rzecznik KaOSG - Justyna Drożdż.

W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli przedstawiciele trzech jednostek organizacyjnych SG, których terytorialny zasięg działania graniczy z Republiką Słowacji, tj. Karpackiego, Śląskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Karpacki Oddział Straży Granicznej reprezentowali: Pełnomocnik Graniczny RP - płk SG Stanisław LACIUGA, Zastępca Pełnomocnika Granicznego RP - płk SG Renata OBRZUT oraz Pomocnik Pełnomocnika Granicznego RP - ppłk SG Dariusz MICHALIK. Natomiast stronę słowacką - Pełnomocnik Graniczny, Zastępcy Pełnomocników Granicznych oraz Pomocnicy Pełnomocników Granicznych Republiki Słowacji z województw żylińskiego i preszowskiego oraz Dyrektor Policji Granicznej i ds. Cudzoziemców Korpusu Służby Granicznej w Sobrance.

opr. s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl