31.05.2022, 13:11 | czytano: 1507

Symulowali wypadek samochodowy i uczyli się ratować ludzi (zdjęcia)

Na terenie Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbyły się ćwiczenia praktyczne dla studentów ratownictwa i pielęgniarstwa.
Scenariusz zakładał zderzenie czołowe samochodów osobowych z jednoczesnym potrąceniem dwóch przechodniów. Łącznie w wypadku było poszkodowanych 13 osób. Jest to jedno z najtrudniejszych wyzwań w praktyce ratowniczej i wymaga znajomości zasad segregacji medycznej, postępowania z poszkodowanymi w stanie zagrożenia życia oraz taktyki działania ratowniczego na miejscu zdarzenia.
W przygotowaniu symulacji brali udział nauczyciele akademiccy, studenci ratownictwa medycznego oraz zaprzyjaźnione z uczelnią zewnętrzne jednostki. Ochotnicza Straż Pożarna z Maruszyny zabezpieczała miejsca zdarzenia oraz organizowała ewakuację zakleszczonych poszkodowanych w jednym z samochodów, używając specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Zespół Ratownictwa Medycznego ze Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem był reprezentowany m.in przez Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Zadaniem zespołu ZRM była merytoryczna ocena działań podejmowanych przez studentów na miejscu zdarzenia.

Studenci mogli się sprawdzić w realizacji zadań jako zespoły ratownictwa medycznego, dyspozytorzy medyczni czy personel szpitalnego oddziału ratunkowego. Zajęcia miały charakter interdyscyplinarny i stworzyły okazję do ewaluacji swoich umiejętności oraz doskonalenia współpracy w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego, którego rolę przejęło Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej usytuowane w PPUZ w Nowym Targu.

Zdarzenie z dużą ilością poszkodowanych to niewątpliwie jedno z najcięższych wyzwań stawianych służbom medycznym. Niezwykle istotne jest zapewnienie wysoko realistycznych ćwiczeń już na etapie kształcenia przyszłych kadr medycznych.

Źródło: PPUZ, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl