17.09.2013, 20:56 | czytano: 2440

Małe Ciche zaprasza na XXII Jesienny Wyścig Rowerowy

zdj. Michał Adamowski
Szkoła Podstawowa w Małem Cichem, Rada Rodziców przy SP Małe Ciche i Urząd Gminy Poronin organizują co roku od ponad 20 lat w październiku Jesienny Wyścig Rowerowy. W tym roku, 6 października impreza zorganizowana zostanie po raz XXIII.
Celem imprezy jest popularyzacja kolarstwa wśród dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia oraz ochrona przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Wyścig tradycyjnie spotyka się z dużym zainteresowaniem i gromadzi każdego roku około 150 – 200 amatorów kolarstwa – dzieci z terenu województwa małopolskiego i spoza niego. Na zwycięzców poszczególnych grup czekają cenne nagrody.
Patronat medialny nad imprezą sprawują Lokalna telewizja internetowa www.tvpodhale.pl, portale internetowe www.podhale24.pl, www.watra.pl, www.zakopiec.info.pl oraz „Tygodnik Podhalański”.

W tym roku, doceniając rangę wydarzenia, patronatem honorowym objął Jesienny Wyścig Rowerowy Marszałek Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły www.spmaleciche.pl.

Tadeusz Kliszcz, dyrektor szkoły

Regulamin XXIII Jesiennego Wyścigu Rowerowego Małe Ciche CICHE 2013
1. Organizator: Szkoła Podstawowa w Małem Cichem i Urząd Gminy Poronin.
2. Cel: popularyzacja kolarstwa wśród dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia, ochrona przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym.
3. Uczestnictwo: uczniowie szkół podstawowych i młodsi niezrzeszeni w klubach kolarskich.
Zawodnicy startują indywidualnie w następujących grupach wiekowych:
Grupa I: rocznik 2009 i młodsi
Grupa II : rocznik 2007 – 2008
Grupa III: rocznik 2005 – 2006
Grupa IV: rocznik 2003 – 2004
Grupa V: rocznik 2001 – 2002
4. Warunki uczestnictwa: stosowanie zasad ruchu drogowego oraz ostrożnej i bezpiecznej jazdy
- każdy zawodnik zobowiązany jest do stawienia się do biura zawodów o godzinie 1100
- zawodnicy, którzy nie spełnią tego warunku zostaną wykluczeni z wyścigu.
- każdy zawodnik zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach najpóźniej w dniu zawodów do godziny 11.00
- każdy zawodnik obowiązkowo musi być wyposażony w kask ochronny
- zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowej rywalizacji oraz nie wykonują poleceń sędziów, w tym sędziego startowego zostaną zdyskwalifikowani. Dyskwalifikację zawodnika spowodować może również niesportowe zachowanie rodziców
- nadzór nad bezpieczeństwem zawodników startujących w grupie I i II w czasie przejazdu sprawować mają ich rodzice lub opiekunowie
5. Termin i miejsce zawodów: wyścig odbędzie się 6 października 2013 roku (o 11.00 numerów startowych) na ustalonej trasie. Organizatorzy zaplanowali oddzielne przejazdy dla poszczególnych grup z podziałem na chłopców i dziewczynki.
6. Zgłoszenia do udziału w zawodach składać można w terminie do dnia 1 października 2013 roku:
– osobiście: w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Małem Cichem codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00
– telefonicznie: pod numerem telefonu: 0 18/ 20 163 92 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.oo
– pocztą elektroniczną: na adres szkolaciche@op.pl –liczy się data nadania e-maila. Zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną jest ważne tylko po potwierdzeniu odbioru.
UWAGA: zgłoszenia dokonane po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.

7. Wpisowe: każdy zawodnik wnosi opłatę w wysokości 5 zł (najpóźniej w dniu zawodów do godziny 11.00
8. Nagrody: zawodnicy w poszczególnych grupach za miejsca od I do III otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.
Ponadto dyplomy pamiątkowe za udział otrzymują uczestnicy wyścigu do 6 miejsca. Dla każdego zawodnika przewidziany jest gorący poczęstunek.
9. Postanowienia końcowe: organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z powodu złych warunków atmosferycznych lub braku możliwości zamknięcia drogi w terminie zawodów.
10. Sposób przeprowadzenia wyścigu zostanie podany w dniu zawodów.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

opr.s/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl