11.03.2014, 19:57 | czytano: 1194

Tegoroczne Alpejskie Mistrzostwa Polski Seniorów odbywają się na Słowacji

Zawody miały być rozegrane na Skrzycznem w Szczyrku, jednak z powodu złych warunków atmosferycznych zapadła decyzja o przeniesieniu ich na Słowację, do Jasnej. Zawody odbywają się w ramach Mistrzostw Słowacji w dwóch terminach: 6-7 marca (zjazd, superkombinacja, supergigant) oraz 20-21 marca (slalom, slalom gigant).
W czwartek 20 marca przeprowadzone zostaną zawody slalomu giganta, a dzień później – slalom. Więcej na www.pzn.pl oraz www.jasna.sk
Alpejskie Mistrzostwa Polski i Słowacji odbędą się na Chopoku, czyli na trasach aktualnie trwających Mistrzostw Świata Juniorów, gdzie wielkim sukcesem dla Słowacji zakończył się slalom kobiet. Al­pej­ka Petra Vlhova z Lip­to­vskiego Mi­ku­la­sa zdo­by­ła złoty medal mi­strzostw świa­ta junio­rów.
- To wspa­nia­łe uczu­cie - po­wie­dzia­ła 18-lat­ka. - Już sam fakt wy­wal­cze­nia mi­strzow­skie­go tytu­łu jest wy­jąt­ko­wy, ale ogrom­nym za­szczy­tem jest to, że mo­głam osią­gnąć to w mojej ojczyź­nie i na sto­kach, na któ­rych się wy­cho­wa­łam - do­da­ła Vlho­va.

Aktualne zdjęcia z Mistrzostw Świata Juniorów w Jasnej w załączniku oraz na www.jasna2014.sk

opr.s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl