13.03.2014, 20:36 | czytano: 1171

Mistrzostwa Polski w Snowboard Cross – SBX

W niedzielę na terenie stacji narciarskiej w Jurgowie rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski w Snowboardcross'ie.
Regulamin
1. Rodzaj zawodów: Mistrzostwa Polski PZS.
2. Kategoria obligatoryjna na zawodach Senior: możliwość startu posiadają juniorzy, młodzieżowcy, seniorzy, zarówno dziewczęta jak i chłopcy.
3. Kategoria fakultatywna na zawodach: kategoria Open, w zależności od ilości zgłoszonych zawodników i wydzielenia kategorii zarówno dziewczęta jak i chłopcy.
4. Termin zawodów: 16 marzec 2014 roku – Niedziela.
5. Miejsce zawodów: Stacja Narciarska Jurgów Ski – Centrum Rekreacji i Wypoczynku „HAWRAŃ” Sp. z o.o. w Jurgowie. Strona internetowa stoku: www. jurgowski.pl Wyciąg narciarski talerzykowy F, trasa numer 6.
6. Organizator i wykonawca zawodów: Polski Związek Snowboardu.
7. Wpisowe na zawody: Kategoria Obligatoryjna – bez opłat startowych. Kategoria Fakultatywna – 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).
8. Karnet na zawody: we własnym zakresie – jeden wyjazd = 3,0 zł ( słownie: trzy złote 00/100).
9. Kaucja zwrotna za numer startowy na zawodach: zawodnik 50,00 złotych (słownie pięćdziesiąt złotych 00/100), klub sportowy 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).
10. Biuro zawodów: Restauracja Główna Hawrań.
11. Warunki uczestnictwa w zawodach: Kategoria Obligatoryjna – zawodnicy z aktualną licencją Polskiego Związku Snowboardu na sezon 2013/2014. Dokumentem poświadczającym licencję jest legitymacja Polskiego Związku Snowboardu lub zweryfikowana lista licencyjna Polskiego Związku Snowboardu.
Warunkiem uczestnictwa w zawodach: Kategoria fakultatywna jest podpisane zgłoszenie na zawody, przez osoby pełnoletnie lub ich opiekuna prawnego, wedle wzoru udostępnionego, przez organizatora.
12. Zgłoszenia na zawody: Kategoria Obligatoryjna – kluby sportowe zgłaszają swoich zawodników, trenerów oraz wskazują kapitana drużyny, bezpośrednio do Polskiego Związku Snowboardu na adres e – mail biuro@pzsnow.com, w nieprzekraczającym terminie do dnia 14 marca 2014 roku, godzina 20:00 – piątek. Kategoria Fakultatywna – kluby sportowe, trenerzy, zawodnicy zgłaszają się, bezpośrednio do Polskiego Związku Snowboardu na adres e – mail biuro@pzsnow.com, w nieprzekraczającym terminie do dnia 13 marca 2014 roku, godzina 20:00 – czwartek.
13. Plan zawodów: Odprawa techniczna godzina 8:00 Restauracja główna Hawrań. Inspekcja trasy godzina 9:00. Trening 9:30, Start kwalifikacji godzina 10:30. Zakończenie 16:00 Restauracja Główna Hawrań. Podane godziny z przyczyn losowych mogą ulec zmianie.
14. Regulamin zawodów: Regulamin Sportu Snowboardowego Polskiego Związku Snowboardu.
15. Osoby funkcyjne: Dyrektor Zawodów, Delegat Polskiego Związku Snowboardu, Sędzia Główny Zawodów – odprawa techniczna.
16. Postanowienia dodatkowe. Wykonawca zastrzega sobie prawo odwołania zawodów lub poszczególnych kategorii, jak również ich poszerzenie przed ich startem, najpóźniej do dnia 15 marca 2014 roku, sobota, w tym w szczególności poprzez informację na stronie internetowej, mailowo, telefonicznie. Na zawodach nie będzie możliwości dokonywania opłat licencyjnych. Kluby sportowe zgłaszający zawodników na zawody mają obowiązek ubezpieczyć swój udział w zawodach od następstw nieszczęśliwych wypadków i dopilnować aby wszyscy zawodnicy mieli aktualne badania lekarskie. Kluby sportowe zgłaszający zawodników na zawody mają obowiązek przedstawić oświadczenie, podpisane przez zawodnika lub trenera lub kapitana drużyny lub względnie władze klubu sportowego, obejmujące w szczególności informacje że wszyscy zawodnicy posiadają aktualne badania lekarskie sportowe oraz ubezpieczenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i zdarzenia losowe wynikłe w trakcie udziału w zawodach oraz nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe informacje przekazane przez uczestników zawodów. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszelkich warunków regulaminowych.
opr. s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl