18.05.2011, 11:35 | czytano: 1716

Nauczyciele piszą: międzynarodowy projekt w Gimnazjum w Krempachach (zdjęcia)

Zdj. Archiwum szkoły
W Gimnazjum w Krempachach dobiega końca kolejny międzynarodowy projekt eTwinning: GOAL! Go Outside And Learn.
W projekcie, realizowanym w języku angielskim bierze udział - poza szkołą z Krempach - także pięć innych szkół europejskich: Collège les Eyquems (Merignac, Francja), Havukosken koulu (Vantaa, Finlandia), Osnovna škola Brodarica (Šibenik, Chorwacja), Osnovna šola Simona Kosa (Podbrdo, Słowenia) i IES Ramón Cabanillas (Cambados, Hiszpania). GOAL jest częścią dwuletniego projektu Comenius „SMILE - School Maths In Learning English” realizowanego razem ze szkołą z Merignac.
Główną ideą projektu są lekcje poza klasą. Uczniowie - zwłaszcza, gdy jest ładna pogoda - często proszą nauczycieli, aby przeprowadzić lekcję na świeżym powietrzu. W projekcie GOAL to nauczyciele wyszli z taką inicjatywą, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją uczniów. Dlaczego nie wyjść poza mury szkoły? Nauczyciele ze współpracy z uczniami zaplanowali zajęcia poza klasą i włączyli je w zwykły plan lekcji. Tematy tych lekcji były związane z programami nauczania i przeprowadzone w kilku krajach. Cele, harmonogram i wyniki zostały udostępnione on-line. Uczniowie i nauczyciele z sześciu krajów współpracowali i komunikowali się za pośrednictwem Internetu, pracowali w grupach, wymieniali się wiedzą, wspólnie tworzyli produkty projektu, podnosili swoje umiejętności językowe, społeczne i międzykulturowe, także w wymiarze europejskim.

W działaniach projektowych wzięło udział 420 uczniów (22 klasy) z sześciu krajów, w wieku od 10 do 17 lat, w tym z obniżonymi wymaganiami. Koordynatorami było 6 nauczycieli (głównie matematyki), którzy współpracowali w swoich szkołach w sumie z 15 innymi nauczycielami, a także rodzicami, szkolnym lekarzem i instytucjami. W polskiej szkole partnerskiej projekt koncentrował się na integracji nauczania matematyki i języka angielskiego (elementy CLIL) - uczniowie pracowali samodzielnie pod kontrolą nauczycieli tych dwóch przedmiotów, którzy ściśle ze sobą współpracowali.

W ramach projektu od grudnia 2010 do kwietnia 2011 zaplanowano i przeprowadzono 12 lekcji, każdą w co najmniej dwóch krajach. Lekcje zostały opisane przez nauczycieli w prezentacjach, opublikowano materiały wykonane przez uczniów oraz dokumentację w postaci zdjęć i filmów.

Działania podjęte w projekcie wpłynęły pozytywnie na uczniów, zwłaszcza słabszych. Bardzo chętnie brali udział w lekcjach projektowych i wnosili dużo do prac swojego zespołu. Mieli okazję się wykazać i podnieść swoje umiejętności społeczne. Było to szczególnie istotne dla uczniów z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów i zdolnością do współdziałania w grupie. Zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli projekt GOAL był okazją do zbudowania nowych relacji i lepszego poznania. Procentowało to na wszystkich zajęciach, nie tylko lekcjach organizowanych w ramach GOAL.
Łukasz Iżyk

Zdjęcia: Archiwum szkoły
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl