13.10.2012, 12:47 | czytano: 726

Podsumowanie Warsztatów Kulinarnych "Smaki Podhala na Ścieżce Turystyki Kulinarnej"

zdj. Michał Adamowski
NOWY TARG. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego zaprasza na podsumowanie Warsztatów Kulinarnych "Smaki Podhala na Ścieżce Turystyki Kulinarnej". Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 października o godz. 14.30 /sala 1,5/.
Regulamin Warsztatów Kulinarnych ”Smaki Podhala na Ścieżce Turystyki Kulinarnej”
Organizatorami warsztatów są: Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im A. Suskiego w Nowym Targu.
ARR zabezpiecza firmę prowadzącą praktyczną część warsztatów, produkty żywnościowe oraz jest fundatorem nagród.
Zespół Szkół zabezpiecza pracownię, przygotowuje uczniów do teoretycznej części „warsztatów”
Celem warsztatów jest: zainteresowanie uczniów doskonaleniem umiejętności, rozbudzenie inicjatywy oraz pomysłowości, poznanie i promowanie kulinarnych tradycji regionu, poznanie procesu przygotowania potraw, rozpowszechnianie wiedzy na temat systemów jakości żywności, upowszechnienie tradycyjnych metod upraw oraz poszanowania środowiska.

W warsztatach mogą brać udział uczniowie technikum i zasadniczej szkoły Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego o specjalności gastronomicznej. Osoby biorące udział w warsztatach zgłaszają się dobrowolnie. W skład zespołu wchodzą 3 osoby. Każda z osób przygotowuje prezentację na temat potrawy charakterystycznej dla regionu Podhala.

Zespoły przygotowują potrawy z przygotowanych surowców zabezpieczonych przez organizatora warsztatów.

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU
Warsztaty odbędą się 16 października 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Augustyna. Suskiego w Nowym Targu. Organizatorzy zapewniają surowce, produkty z których uczestnicy będą wykonywać potrawy.

Organizator zapewni miejsce do wykonywania zadania teoretycznego i praktycznego (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Augustyna. Suskiego w Nowym Targu). Czas na zadanie teoretyczne (prezentację) każdy z uczestników ma do 20 min. Czas zadania praktycznego dla każdego zespołu to 3 godziny (zegarowe). Dopuszcza się wcześniejsze ukończenie pracy niż przewiduje regulamin, jednak ten fakt nie będzie podlegał ocenie.

W dniu warsztatów uczestnicy zgłaszają się z aktualną książeczką zdrowia i odzieżą ochronną.

Receptury w wersji papierowej każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do dnia 10.10.2012r do: Pani prof. Haliny Galas.

Nad przebiegiem warsztatów będą czuwać Komisja powołana przez, Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Augustyna. Suskiego w Nowym Targu. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel ARR, przedstawiciel wykonawcy firmy COOK, nauczyciele z ZSCKR w Nowym Targu. Zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem warsztatów, ocena wykonanych i zaprezentowanych zadań.

Wyłonienie zwycięzców i ustalenie kolejności miejsc dla zespołów nastąpi po zsumowaniu punktów z części teoretycznej i praktycznej całego zespołu. Warunkiem jest wykonanie zadań przez wszystkich członków zespołu
Zwycięży praca, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie Komisji. Wyniki zostaną ogłoszone przez Komisję w dniu warsztatów ok godz.15:00. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

Nagrody funduje organizator. Nagrody są przydzielane za pierwsze, drugie ,trzecie, miejsce. Organizator przewiduje nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników warsztatów kulinarnych.

Po ogłoszeniu wyników prace zespołów zostaną zaprezentowane na stole bankietowym. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja. Zgłaszając uczestnictwo w warsztatach uczestnik akceptuje regulamin.

Uczestnicy udostępniają receptury Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Augustyna. Suskiego w Nowym Targu do celów dydaktycznych.

Punktacja
Ocenie podlega:
W części teoretycznej ocenie podlegają
1.Sposób pozyskania receptury i jej udokumentowanie 1-3pkt
2.Forma prezentacji 1-3pkt
3.Atrakcyjność potrawy 1-2pkt
4.Prezentacja gotowej potrawy 2pkt
W części praktycznej ocenie podlegają

1.Wymagany ubiór 0- 1pkt
2.Organizacja pracy i współpraca w grupie 1-2pkt
3.Czystośc stanowiska pracy 0-1pkt
4.Poprawność procesów technologicznych 0-3pkt
5.Sposób podania i prezentacja potraw 0-3pkt

Maksymalnie 20pkt

opr.s/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl