12.05.2013, 15:04 | czytano: 593

Nowotarska szkoła w elitarnym gronie

arch. szkoły
Jeśli szkoła - to musi być bezpieczna. Takie miano nosi oficjalnie nowotarska szkoła kadetów czyli Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. prof. Venuleta. A to oznacza, że spełnia szereg poważnych wymogów. Ale co najważniejsze, skorzystali na tym uczniowie.
Szkoła brała udział w II Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń. Patronat honorowy nad konkursem pełnili posłowie i senatorowie R.P, kuratorzy oświaty, rektorzy wyższych uczelni oraz gospodarze miast i regionów.
Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego.

- Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów - mówi Paweł Gąsior, nauczyciel z PLO w Nowym Targu, koordynator projektu.

Szkoły przystępujące do konkursu przyjmowały na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury.

- Zadania konkursowe realizowano przez cały rok szkolny - zaznacza Gąsior. - W realizację projektu zaangażowani byli wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele i dyrekcja przez cały rok szkolny. Dzięki realizacji zadań konkursowych podnieśliśmy jakość pracy szkoły w obszarach opiekuńczym i wychowawczym.
Uzyskany tytuł jest prestiżowym wyróżnieniem dla szkoły która została wpisana do tzw. Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznych Szkół.

źródło: szkoła
Zobacz pełną wersję podhale24.pl