19.11.2013, 22:33 | czytano: 1115

Licealiści z Krościenka we włoskiej edycji Comeniusa (zdjęcia)

arch. szkoły
Gospodarzami drugiego spotkania, które odbyło się w ramach programu Comenius byli Włosi. Na początku listopada uczniowie z liceum im. S. Żeromskiego w Krościenku ze swoimi rówieśnikami z Niemiec, Bułgarii i Włoch analizowali różne przejawy globalizacji we współczesnym świecie.
Z każdego kraju przyjechało po sześciu uczniów z dwoma lub trzema nauczycielami. W pierwszym dniu odbyły się zajęcia dydaktyczne w szkole ITCG Marchetti. Uczestników powitała na oficjalnym spotkaniu dyrektor szkoły, prof. Graziella Covre. Tematem były centra handlowe jako miejsca globalizacji. Uczniowie ze wszystkich szkół uczestniczących w projekcie przedstawili prezentacje multimedialne obrazujące wyniki ankiet przeprowadzonych wcześniej wśród klientów centrów handlowych w każdym krajów.
Podczas pracy w międzynarodowych grupach, uczniowie porównywali wyniki z poszczególnych krajów a następnie prezentowali wnioski. Kolejnym tematem spotkania była "Muzyka jako język globalizacji". Gospodarze przygotowali wykład o historii muzyki rockowej natomiast uczniowie z Polski, Niemiec i Bułgarii przedstawili plakaty poświęcone ulubionym muzykom czy nurtom w muzyce. Polacy oraz Bułgarzy zaprezentowali na żywo tańce ludowe.

Kolejnym tematem była emigracja. Mieliśmy okazję poznać przedstawicieli włoskiej organizacji Ammer-Archiv, którzy zapoznali nas z historią migracji w rejonie Udine, który leż na styku trzech państw: Włoch, Niemiec oraz Chorwacji. Uczniowie z Polski przedstawili prezentację dotyczącą emigracji górali do Ameryki oraz krótka historię Związku Podhalan, działającego w kraju i Ameryce.

Oprócz zajęć dydaktycznych uczestnicy włoskiej edycji Comeniusa mieli okazję zwiedzić najpiękniejsze miasta regionu: Wenecję, Gemonę, Udine oraz Triest. Niezwykle ciekawa była wizyta w Szkole Mozaik w Spilimbergo, która jest jedyną taką szkoła we Włoszech a kształcą się w niej uczniowie z całego świata, w tym także z Polski.

Uczniowie integrowali się podczas wspólnych wieczornych spotkań, bawili się na dyskotece, zwiedzali zamki i inne zabytki - słowem nikt się nie nudził a w czasie pożegnania były łzy i zapewnienia, że jeszcze tam wrócimy.

źródło: Koordynator projektu, Elżbieta Wójcik, zdj. arch. szkoły
Zobacz pełną wersję podhale24.pl