04.02.2014, 21:27 | czytano: 1212

Legendy pogranicza- po polsku i słowacku

W Izbie Historii Flisactwa tworzonej w Zespole Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych odbył się konkurs recytatorski „Legendy pogranicza”. Wzięli w nim udział uczniowie ze Spojenej Skoly w Spiskiej Starej Vsi oraz z gimnazjum w Sromowcach Niżnych, którzy przez ostatnie kilka miesięcy, wspólnie uczestniczyli w warsztatach literackich w ramach projektu „Dunajec- wspólna rzeka- wspólna sprawa”.
Nie było łatwo. Trudność dla biorących udział wynikała stąd, że uczniowie ze Słowacji opowiadali legendy po polsku, a Polacy po słowacku. Próby recytacji w języku sąsiadów wypadały różnie. Mimo, że wszyscy uczestnicy bardzo się starali, opanowali pamięciowo, czasem bardzo długie teksty, członkowie polsko- słowackiego jury, mieli, w niektórych przypadkach, kłopot ze zrozumieniem recytacji w swoim ojczystym języku. To uświadomiło wszystkim, jak znaczące są różnice w wymowie, akcencie i interpretacji, między językiem słowackim i polskim, zwłaszcza w ich literackiej odsłonie.
Dużo łatwiejsze okazało się rozumienie języka codziennego. Kiedy podsumowywano konkurs i rozdawano nagrody pomoc tłumacza praktycznie nie była potrzebna. W konkursie wzięło udział 18 uczniów. Nagrody przyznano sześciu uczestnikom. Pięknie albumy zakupione w ramach realizacji projektu „Dunajec- wspólna rzeka- wspólna sprawa” otrzymały: Terezia Pisarciková i Jadwiga Sproch (I miejsce), Andrea Mrázová i Zuzanna Niemiec (II miejsce) oraz Michaela Bednarciková i Izabela Niemiec (III miejsce).

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Jego realizacja rozpoczęła się 1 kwietnia 2013 r. Ma na celu wzajemne poznanie i integrację uczniów ze Spojenej Skoły w Spiskiej Starej Vsi i Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżych. Dzięki niemu młodzi ludzie z obydwu szkół uczestniczyli w warsztatach literackich, plastycznych i ekologicznych, prelekcjach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wycieczkach, nauce pływania, akcjach na rzecz środowiska.

Wspólnie też organizowali wystawy prac plastycznych, z których część znajdzie się w Izbie Historii Flisactwa. Jej otwarcie dla zwiedzających planowane jest w marcu br.

źródło: szkoła
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl