22.05.2014, 21:30 | czytano: 687

Akcja "Żyjemy bezpiecznie"

NOWY TARG. Uczniowie ZSZ CRR uczestniczyli w podsumowaniu akcji „Żyjemy bezpiecznie”.
W tym roku temat akcji został szeroko zrozumiany. Wychowankowie obejrzeli godzinne przedstawienie profilaktyczno-wychowawcze aktorów Teatru Otwartego z Krakowa, którzy w scenach „z życia wziętych” przedstawili problem młodzieży XXI w. - problem narkotyków. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie szukają w narkotykach zaspokojenia swoich potrzeb, a szczególnie potrzeby „Ja”, ponieważ ona podnosi ich samoocenę. Dziecko ucieka w świat uzależnień, gdy czuje się nie akceptowane w środowisku rówieśniczym, nie kochane w domu, gdy wydaje mu się, że nikt nie rozumie jego potrzeb i uczuć. Aby uniknąć takiego stanu w domu i kręgu rodzinnym, należy zwracać uwagę na to co mówi i jakie ma problemy.
Kolejnym punktem akcji było uczestniczenie w pokazach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, gdyż jak się okazuje to często jedyna szansa dla osób poszkodowanych w wypadku, zanim dotrze profesjonalna pomoc medyczna. W trakcie pokazów młodzież dowiedziała się miedzy innymi co to jest pozycja bezpieczna i jak zachować się w sytuacji wypadku. Przedstawiono jak postępować w przypadku osoby nieprzytomnej i nie oddychającej, ćwiczono także resuscytację krążeniowooddechową, czyli RKO.
Jednym z elementów tegorocznej akcji , była również prezentacja multimedialna przedstawiająca polskie sił zbrojne ich uzbrojenie, ofertę szkoleniową oraz NSR - podyktowane to było dużym zainteresowaniem i wcześniejszymi pytaniami na zajęciach EDB

źródło: szkoła
Zobacz pełną wersję podhale24.pl