07.03.2016, 13:28 | czytano: 1436

Szkolenie w jednostce patronackiej - zaprawa przed Pucharem Dowódcy

arch. szkoły
35 kadetów z klas: I wojskowo-policyjno-pożarniczej i II wojskowo-pożarniczej Prywatnych Szkół Średnich im. prof. Venuleta w Nowym Targu prawie cały dzień spędziło na szkoleniach w jednostce patronackiej. Ćwiczenia były zarówno sprawdzianem, jak i okazją do doskonalenia nabytych umiejętności.
5 batalion dowodzenia w Krakowie-Rząsce gości uczniów klas mundurowych z Nowego Targu przynajmniej raz na dwa miesiące. Tym razem szkoleniowy cykl składał się z kilku części.
Około godziny – niestety, w mało przyjemnej, deszczowej aurze, ale cóż to dla hartowanej już w niejednych trudach młodzieży… - trwało ćwiczenie musztry ogólnowojskowej. Wychowankowie płka Wiesława Patlewicza w zajęciach w takich warunkach atmosferycznych są już oczywiście zaprawieni.

Kolejny sprawdzian – test wiedzy ogólnowojskowej – składał się z ok. 50 pytań, które miały potwierdzić znajomość regulaminów oraz postaci patrona jednostki, czyli gen. broni Stanisława Hallera. Godzina na uporanie się z tyloma pytaniami była czasem bardzo krótkim.

Trzecim blokiem ćwiczeń stały się zajęcia sportowe. W biegu „10 x 10” – uczniowie „Venuleta” w dobrym czasie (od 26 do 33 sekund) wykonali zadanie. Wszyscy ćwiczyli też skłony (brzuszki) osiągając także dobre wyniki. Sprawdzianem wytrzymałości dla chłopców były podźwignięcia na drążku, a dla dziewcząt – ugięcia ramion. Cały blok ćwiczeń był oceniany według norm wojskowych i przez wojskowych, a oceny znalazły swoje miejsce w dziennikach lekcyjnych.

Sporo emocji dostarczyła przyszłym kadrom obronności kraju nauka rzutu granatami bojowymi: zaczepnym RG42 i obronnym F1. Klasa I uczyła się wkręcania zapalnika, wyciągania zawleczki, trzymania łyżki zapalnika i rzutu do celu, który znajdował się w odległości 25 metrów oraz rzutu z ukrycia. Wszystkie te czynności były wykonywane w hełmach. Dla uczniów klas drugich, już dobrze obeznanych z granatami, było to tylko doskonalenie umiejętności.
Cały szkoleniowy pobyt w krakowskiej jednostce był jednocześnie zaprawą przed czekającą kadetów i planowaną na kwiecień IV edycją Zawodów o Puchar Dowódcy Batalionu. W teście, konkurencjach sportowych i strzelaniu będą oni wtedy rywalizować z reprezentacjami sześciu innych szkół objętych patronatem 5 batalionu dowodzenia im. gen. broni Stanisława HALLERA w Krakowie.

źródło: szkoła
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl