23.03.2016, 12:45 | czytano: 1428

Misterium w Harkabuzie (zdjęcia)

W Niedzielę Palmową w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie - jak już tradycja każe – dwukrotnie zaprezentowanie inscenizację Misterium Męki Pańskiej. Dwukrotnie, ponieważ zainteresowanie jest spore, a pojemność naszej sali teatralnej ograniczona.
Próby pod kierunkiem katechetki Moniki Sarniak trwały już kilka tygodni, gromadząc na scenie ponad 60 osób w wieku przed-przedszkolnym, szkolnym oraz sporo po-szkolnym. Dzięki temu widzowie mogli poczuć energię kilku zbiorowych scen: tłumu na weselu w Kanie Galilejskiej czy gromady ludzi witających Jezusa w Jerozolimie. Siłą naszych przedstawień jest nie tylko międzypokoleniowe porozumienie, ale i nowości zaskakujące co roku widzów. Tym razem na zakończenie Misterium pojawiła się siostra Faustyna, a wszystkie postacie występujące w spektaklu spotkały się w finałowej scenie podczas modlitwy przed obrazem Jezusa Miłosiernego.
W czasie przerwy między spektaklami aktorzy i pani reżyser spotkali się natomiast w licznymi komplementami. Jak najbardziej zasłużonymi. Pani Monika przekazuje serdeczne podziękowanie dla wszystkich zaangażowanych w dzieło Misterium, czyli:

- uczniów naszej szkoły;
- absolwentów;
- rodziców;
- dziadków;
- nauczycieli: P. Kindze i P. Ilonie

Za rekwizyty i dekoracje: P. Annie i Rafałowi Grapa, P. Monice Czyszczoń, P. Iwonie Rapacz, P. Jadwidze Sączek, P. Małgorzacie i Markowi Szarlej, P. Magdalenie i Sławomirowi Szyszkom oraz Hubertowi Grapie, Karolinie Krauzowicz, Karolinie Maćkowiak, Konradowi Rapaczowi, Albertowi Sączkowi, Patrycji Śmiech i Weronice Sączek.  
Za obecność i sugestie na przyszłość: P. Czesławowi Sączowi.
Za uszycie nowych strojów: P. Beacie Gut.

Tekst i zdjęcia: Ilona Traczyk-Bożek / źródło: organizatorzy
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl