19.04.2016, 23:20 | czytano: 700

"Wiosną stypendia rosną"

„Wiosną Stypendia Rosną” – pod takim hasłem Liceum Ogólnokształcące w Krościenku nad Dunajcem, objęte programem stypendialnym Fundacji Świętego Mikołaja, będzie prowadzić kwesty i zbiórki na stypendia dla swoich najzdolniejszych uczniów. Organizowana po raz piąty akcja - potrwa do 31 maja.
W ramach „Wiosną Stypendia Rosną” krościeńskie LO planuje przeprowadzenie zbiórki pieniędzy do puszek na terenie wszystkich parafii, z których uczniowie uczęszczają do szkoły. Na przeprowadzenie takiej zbiórki uzyskano zgodę tarnowskiej Kurii. Zebrane środki zostaną przeznaczone na stypendia dla wybranych uczniów, dzięki czemu będą oni mogli rozwijać swoje pasje i talenty.
Wiosenna akcja zbiórkowa dla szkół objętych programem Stypendia św. Mikołaja odbywa się już po raz piąty. W zeszłym roku podczas „Wiosną Stypendia Rosną” fundusz stypendialny wzbogacił się w sumie o 27 tys. zł, a w Liceum w Krościenku o sumę 3010 zł. W zbiórkę w swojej parafii będą zaangażowani uczniowie z danej miejscowości pod patronatem swoich proboszczów.

Ideą programu Stypendia św. Mikołaja jest budowanie więzi między uczniami, szkołami i absolwentami. Celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Dotychczas do programu przystąpiło 256 szkół z całej Polski, w których przyznanych zostało już blisko 1500 stypendiów.

„Stypendia św. Mikołaja to jedyny w Polsce program, któremu ponad wszystkim przyświeca cel zbudowania społeczeństwa solidarnego. Budzimy w lokalnej społeczności poczucie odpowiedzialności za przyszłość zaangażowanej społecznie i zdolnej, a mniej zamożnej, młodzieży. To postawa społeczna, którą warto promować wśród młodych ludzi, bo to oni są przyszłością naszego kraju”.

Jolanta Michalewicz, dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja
Szkoły, które w ciągu całego roku zbiorą najwięcej, zdobywają tytuł „Solidarnej Szkoły”. W ostatniej edycji wyróżnienia zostały wręczone podczas uroczystości z udziałem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy, Patrona Honorowego Gali „Solidarna Szkoła”. Liceum Ogólnokształcące w Krościenku n. D. zdobyło pierwsze miejsce w swojej kategorii (szkoły ponadgimnazjalne w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców) i otrzymały tytuł „Solidarnej Szkoły”.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.stypendia.mikolaj.org.pl

Elżbieta Wójcik, koordynator programu Solidarna Szkoła
Zobacz pełną wersję podhale24.pl