04.05.2016, 17:49 | czytano: 1070

Szkolny budżet obywatelski w ZSZiP

W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek realizowany jest projekt uczniowskiego budżetu obywatelskiego „To jest Moja Szkoła!”. Projekt powstał jako wspólna inicjatywa dwóch organów szkoły - Samorządu Uczniowskiego i Dyrektora.
Projekt nawiązuje do inicjatywy budżetu obywatelskiego, która jest coraz powszechniej spotykana w samorządach różnego szczebla. Zadaniem projektu jest nauczenie młodych ludzi, poprzez praktyczne działanie, jak brać udział w życiu społecznym swojego środowiska i kraju, dostrzegać jego potrzeby, szukać rozwiązań korzystnych dla dobra ogółu. W celach projektu zapisano: rozwijanie samorządności i kompetencji obywatelskich w szkole poprzez podejmowanie przez wszystkich uczniów inicjatyw związanych z samorządnością obywatelską; rozwijanie postawy odpowiedzialności za siebie i społeczność szkolną; atrakcyjny sposób na zwiększenie zaangażowania społecznego młodzieży oraz rozwijanie kreatywności i sprawności organizacyjnej.
Projekt „To jest Moja Szkoła!” przewiduje realizację pomysłu, zgłoszonego przez uczniów, zgodnego z przyjętymi zasadami, do których należą: niesprzeczność z zasadami działania szkoły, jej misją oraz statutem oraz pożytek dla społeczności szkolnej, czyli pozytywny wpływ na poprawę warunków uczenia się lub wypoczynku w szkole. Zatem każdy uczeń, któremu leży na sercu dobro jego najbliższego otoczenia, może swój pomysł opisać i złożyć do projektu. Pomysł, który będzie się cieszył największą akceptacją uczniów, zostanie w szkole zrealizowany.

Działania projektowe, na wzór budżetów obywatelskich miast i gmin, rozłożone są na 8 etapów. Rozpoczęliśmy od kampanii informacyjnej na temat projektu oraz samej idei budżetu obywatelskiego w naszym państwie. Kampania była przeprowadzona przez nauczycieli na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, historii, lekcjach wychowawczych oraz przez Samorząd Uczniowski w formie plakatów. Na następnym etapie do projektu zgłoszonych zostało dziewięć pomysłów. 16 maja nastąpi ogłoszenie listy pomysłów zakwalifikowanych do kolejnego etapu, po czym w szkole przeprowadzona zostanie druga kampania informacyjna – promowanie pomysłów, które przeszły etap weryfikacji. Następnie w dniach 6 – 10 czerwca nastąpi głosowanie całej społeczności uczniowskiej. Zwycięzca powszechnego głosowania, czyli pomysł, który otrzyma największą liczbę głosów zostanie ogłoszony do 15 czerwca a następnie będzie zrealizowany w okresie wrzesień – listopad br.

Aktualny postęp prac nad projektem można śledzić na stronie szkoły: http://www.zszip-kroscienko.nowotarski.pl/projekt-uczniowski-budzetu-obywatelskiego-w-zszip/

źródło: szkoła
Zobacz pełną wersję podhale24.pl