06.06.2017, 00:34 | czytano: 1538

II Dzień Regionalny w Ochotnicy Dolnej – piękno gorczańskiego folkloru na Dzień Dziecka (zdjęcia)

Muzyka, śpiew, taniec, a także podsumowanie konkursów i międzypokoleniowy quiz pn. „Ochotnica, wioska nasa” to tylko niektóre atrakcje, które podczas Międzynarodowego Dnia Dziecka czekały na zaproszonych gości, a w przygotowanie których włączyła się cała społeczność Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej-Centrum.
Dzień Regionalny zorganizowany został przez obie szkoły po raz drugi. W jego przygotowanie zaangażowała się cała społeczność szkolna, a te osoby, które nie brały czynnego udziału w części oficjalnej swoją przynależność z regionem Gorców podkreśliły strojem regionalnym. To właśnie takie wydarzenia powodują, że dzieci i młodzież chce poznawać historię regionu, w którym wzrasta.
Na wstępie przed zebranymi wystąpił zespół „Nucicki”, w którym grają, śpiewają i tańczą uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła w Ochotnicy Dolnej, którego opiekunek jest Pani Agata Chlipała.

Następnie swoje utwory zaprezentowała Pani Stanisława Gołdyn mieszkanka Ochotnicy Dolnej, promująca od ponad 20 lat gwarę i tradycję ziemi ochotnickiej. Wystąpienie Pani Stanisławy połączone było także z ogólnopolską akcją czytelniczą „Jak nie czytam, jak czytam” , której finał miał miejsce właśnie dzisiaj 1 czerwca. Utwory Pani Stanisławy wzbudziły zachwyt i uśmiech słuchaczy. W imieniu społeczności szkolnej autorce wierszy wręczone zostały podziękowania za tworzoną poezję i dbałość o zachowanie tradycji.

Dzień Regionalny był idealnym czasem, by wręczyć dyplomy i nagrody laureatom szkolnych konkursów o regionie – konkursu plastycznego i konkursu historycznego. Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Pana Stanisława Jurkowskiego zwycięzcom II Gminnego Konkursu Historycznego „Dzieje Ochotnicy i Tylmanowej” wręczyli Pani Elżbieta Polczyk Zastępca Wójta, Pan Zdzisław Błachut kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej i dyrekcja obu szkół.

W drugiej części uroczystości o miano najlepszego zespołu walczyli uczniowie szkoły, przedstawiciele rodziców i grona pedagogicznego. Zarówno młodzież szkolna jak i dorośli bardzo dobrze przygotowali się do konkursu, poziom Międzypokoleniowego Quizu „Ochotnica, wioska nasa”, był bardzo wysoki i wyrównany. Miano najlepszego zespołu przypadł rodzicom w składzie: Pani Irena Pawlik, Pani Wiesława Faltyn, Pani Antonina Królczyk, Pani Monika Jagieła, drugie miejsce wywalczyli gimnazjaliści z klasy III: Sabina Lupa, Magdalena Chlebek, Justyna Jagieła, Alicja Bandyk oraz Jakub Kędzierski, trzecie miejsce zajęli nauczyciele w składzie Pani Barbara Konopka, Pani Renata Rusnarczyk, siostra Danuta Jagieła oraz Pan Jan Barnaś.
Uroczystości towarzyszyła wystawa prac uczniowskich, plakatów promujących Ochotnicę, regionalnych rekwizytów, albumów z historycznymi zdjęciami. Swoją obecnością akademię uświetnili m.in. Pan Stanisław Barnaś Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pani Elżbieta Polczyk Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Pan Franciszek Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy, Członkowie Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury i Dziedzictwa Narodowego na czele z Przewodniczącą Panią Marią Franczyk, przedstawiciele Związku Podhalan Oddziału Ochotnica Dolna, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Za całokształt i organizację II Dnia Regionalnego odpowiadały Panie Agata Chlipała, Małgorzata Kędzierska, Agnieszka Dyda.

Oprac. i zdjęcia Magdalena Wojtarowicz
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl