05.02.2018, 19:10 | czytano: 533

Kadeckie ćwiczenia – także w warunkach zimowych (zdjęcia)

arch. szkoły
Lato czy zima – nowotarscy kadeci ćwiczą, doskonaląc nabyte wcześniej umiejętności w warunkach polowych, ale i pod dachem jednostki patronackiej, czyli 5. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w Krakowie-Rząsce, z użyciem specjalistycznego sprzętu. Temu służył ich pierwszy w nowym roku wyjazd do Krakowa.
Zimowa aura na szczęście nie była jeszcze dokuczliwa dla uczniów I i II klas mundurowych, gdy podczas wizyty w Jednostce doskonalili musztrę zespołową oraz odbywali ćwiczenia z atletyki terenowej. Były to zajęcia sprawnościowe, wytrzymałościowe i gimnastyka ogólna.
We wnętrzu obiektów kadeci podzieleni na trzy grupy zadaniowe ćwiczyli:
- strzelanie z trenażera CYKLOP, w pozycji leżącej, stojącej i klęczącej,
- nawiązywanie łączności przewodowej między dwoma aparatami,
- udzielanie pierwszej pomocy pod kątem ratownictwa taktycznego na polu walki.

źródło: szkoła
zobacz także