18.06.2018, 22:58 | czytano: 650

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Ortolandia 2018”

zdj. Urząd Gminy Czarny Dunajec
„Ortolandia” to tytuł Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego przeprowadzanego co roku w Podczerwonem. Dyktando napisali przedstawiciele poszczególnych szkół podstawowych z gminy Czarny Dunajec w dwóch kategoriach – klas I-III i IV-VI.
Uczniowie poprzez przygotowania do konkursu i udział w nim doskonalą ortografię, bogacą język, nawiązują kontakt z rówieśnikami, przełamują bariery.
Tegoroczną tematyką dyktanda była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.


Po ocenieniu prac wyłoniono zwycięzców, których teksty napisane zostały najbardziej poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. Za pierwszorzędne uznawane były błędy w pisowni: rz, ż, ó, u, ch, h oraz pisowni wielką literą, a za drugorzędne - pozostałe błędy w pisowni oraz błędy interpunkcyjne. Popełnienie dwóch błędów drugorzędnych w pisowni lub czterech interpunkcyjnych było równoznaczne z popełnieniem jednego błędu pierwszorzędnego.

Podczas sprawdzania prac wszyscy obecni wzięli udział we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Towarzyszył im proboszcz parafii w Podczerwonem ks. Jan Kubiś wraz z miejscową scholą.


Nagrody finalistom wręczyła Anna Trebunia – Wyrostek – dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

Wyniki „Ortolandii 2018”:
Grupa wiekowa I-III:
1. Rafał Duraj – Podczerwone
2. Jan Czyrnek – Załuczne
2. Karolina Cichowska – Piekielnik
3. Bartłomiej Kowalczyk – Stare Bystre

Grupa wiekowa IV-VI:
1. Marta Brzóska – Ciche
2. Karolina Grela – Czarny Dunajec
3. Karolina Gal - Odrowąż

Ortolandię przeprowadziły nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Podczerwonem Danuta Antolak i Monika Bielak.

źródło: Urząd Gminy Czarny Dunajec
Zobacz pełną wersję podhale24.pl