19.06.2018, 20:32 | czytano: 1463

W historycznym konkursie – nowotarscy kadeci wśród 12 laureatów z całej Polski (zobacz nagrodzony film)

arch. szkoły
NOWY TARG. Ubiegłoroczna edycja konkursu „Policjanci w służbie historii”, organizowanego prze Komendę Główną Policji oraz Instytut Pamięci Narodowej, kadetom z Prywatnego LO dla Młodzieży w Szkołach im. prof. Venuleta przyniosła jedną z głównych nagród, a był nią wyjazd na dawne kresy wschodnie, do Białorusi i Ukrainy. Tego roku nowotarscy kadeci powtórzyli sukces. Nagrodą znów będzie 7-dniowa wycieczka, tym razem do Miednoje za Moskwą.
Cel Konkursu to upamiętnienie funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy po wybuchu II wojny jako jeńcy trafili do obozu w Ostaszkowie, następnie byli mordowani przez NKWD w Kalininie i wrzucani do dołów w Miednoje lub za okupacji pełnili służbę w tzw. „granatowej policji”, a swoimi czynami dowiedli wierności narodowi i Rzeczypospolitej.
Do udziału w II edycji coraz popularniejszego konkursu, mundurowa młodzież z Nowego Targu, pod opieką majora Krzysztofa Tekiela, przygotowywała się od jesieni. Praca polegała na zbieraniu faktów dokumentujących te wydarzenia i na udziale w warsztatach historycznych, jakie zorganizował IPN w Krakowie dla uczestników konkursu.

PLO reprezentowały w Konkursie trzy zespoły wykonujące zadania, które miały upamiętnić bohaterów. A należało do nich:
- zrealizowanie maximum trzyminutowego filmu poświęconego wybranej postaci policjanta,
- przeprowadzenie poza macierzystą szkołą lekcji historii na temat powstania policji i wybranego bohatera,
- odszukanie miejsca pamięci poświęconego wybranej postaci.

Zespół pierwszy (w składzie Kinga Rusnak i Karina Wójcik z klasy pierwszej) wybrał jako swojego bohatera posterunkowego Policji Państwowej Stanisława Ignatowicza, który służbę pełnił m.in. we Lwowie, a podczas wojny został zastrzelony przez NKWD w Kalininie.

Drugi zespół, również z klasy pierwszej (w składzie Kamil Pańszczyk i Dominik Bandyk) pracował nad postacią komisarza Józefa Wraubka, komendanta Policji Polskiej w Generalnej Guberni w Nowym Targu. Kom. Wraubek za swoją działalność w Dywizji Podhalańskiej w Konspiracji oraz w Konfederacji Tatrzańskiej został aresztowany przez Niemców, a następnie wywieziony do obozu w Oświęcimiu.

Trzeci zespół (w składzie Oliwia Twaróg, Adriana Łyszczarczyk i Dominika Marszałek) zajął się postacią przodownika Policji Państwowej oraz tzw. „granatowego policjanta” - Franciszka Ciulemby. Bohater ten za swoją działalność na rzecz narodu polskiego podczas okupacji hitlerowskiej został skazany na śmierć i został wywieziony do Oświęcimia.

Do konkursu zgłosiło się 113 zespołów z całej Polski. Prac spełniających wszystkie kryteria i ocenianych przez jury było 57. Spośród nich wyłoniono 12 najlepszych. Wśród laureatów znalazły się Kinga Rusnak i Karina Wójcik. Jury konkursu wyróżniło także 26 prac, m.in. także prace pozostałych dwóch zespołów z PLO.
Nagrodą dla laureatów jest wyjazd poprzez Litwę i Łotwę do Miednoje w Rosji (około 100 km na północ od Moskwy). Ten edukacyjny wyjazd trwać będzie 7 dni. Trasa pozwoli na zwiedzenie miejsc uświęconych martyrologią policjantów II RP i lat wojny oraz na obejrzenia zabytków architektury na dawnych polskich kresach.

Wyróżnieni otrzymają natomiast bardzo wartościowe wydawnictwa IPN-u.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wygranej!

Film poświęcony posterunkowemu PP Stanisławowi Ignatowiczowi, zrealizowany przez Kingę Rusnak i Karinę Wójcik:źródło: szkoła
Zobacz pełną wersję podhale24.pl