14.06.2019, 11:27 | czytano: 647

„Alternatywa dla wirtualnego świata” tematem przewodnim polsko - ukraińskiej wymiany młodzieży

arch. szkoły
Od 10-16 czerwca w Szczawnicy realizowana jest wymiana międzynarodowa w ramach programu ERASMUS+. W projekcie pn. „Alternatywa dla wirtualnego świata” uczestniczy młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce oraz podopieczni „Chmielnickiego Miejskiego Związku Polaków im. W. Reymonta” działającego na Ukrainie.
Głównym celem projektu jest pobudzenie krytycznego myślenia i zwiększenie poczucia inicjatywy młodych ludzi, a także promowanie różnorodności, dialogu międzykulturowego, międzypokoleniowego, wspólnych wartości wolności tolerancji i poszanowania praw człowieka.
W wymianie bierze udział 30 uczestników. Tematem przewodnim projektu jest poszukiwanie przez młodzież alternatywnych form spędzania wolnego czasu innych niż wirtualna rzeczywistość.

Młodzież wspólnie zaplanowała cykl zajęć, które nawiązują do głównego tematu spotkania. Drugiego dnia wymiany (11 czerwca) odbyły się warsztaty z redagowania artykułów, podczas których młodzi ludzie próbowali tworzyć profesjonalne notatki pod okiem trenera Pani Aliny Lelito- Redaktor gazety „Z doliny Grajcarka”. Uczestnicy opracowali także wspólne zasady przebiegu spotkania w 3 językach (angielskim, polskim i ukraińskim). Dzięki tym działaniom młodzież zyskała umiejętność redagowania wpisów i artykułów, sprawdziła swoje umiejętności w praktyce oraz rozwinęła umiejętność porozumiewania się w obcym języku oraz ojczystym.

12 czerwca uczestnicy projektu spędzili czas w Muzeum Pienińskim, gdzie usystematyzowali swoją wiedze na temat kultury regionu. Następnie brali udział w warsztatach w domu seniora, młodzi ludzie mieli okazje sprawdzić u źródła, poprzez bezpośrednią rozmowę z seniorami jak dawniej kilkadziesiąt lat temu spędzano wolny czas, jak żyło się bez telefonu, elektryczności, internetu, jak wyglądał obieg informacji i skąd czerpano wiedzę. Uczestnicy pomagali sobie nawzajem wyjaśniać niezrozumiałe kwestie. Podsumowaniem spotkania były zajęcia integracyjne, w których uczestniczyła młodzież z Polski, Ukrainy oraz seniorzy. Jednym z efektów warsztatów było stworzenie przez młodzież fotorelacji ze spotkania

Dodatkowo każdego dnia młodzież uczestniczy w zaplanowanych grach terenowych. Podczas zajęć w terenie, młodzież poznje walory Pienińskiego Parku Narodowego, miała też okazję poćwiczyć wymowę w obcym języku, poprzez animacje językowe Zajęcia w terenie pozwalają młodzieży się lepiej poznać, umożliwiają kontakt z miejscową ludnością, co sprzyja rozpowszechnianiu informacji o realizowanym projekcie.
W ramach wymiany młodzież zaplanowała także wyjazd do Warszawy, gdzie ma możliwość poznania charakterystycznych miejsc dla stolicy, poszerzenia swoich horyzontów. Aby lepiej zrozumieć cyberprzestrzeń oraz porównać możliwości spędzania wolnego czasu w małym miasteczku i wielkim mieście młodzież odwiedzi m.in. Centrum Nauki Kopernik oraz Łazienki Królewskie.

Podsumowaniem wymiany będzie zorganizowanie wspólnego spotkania uczestników wymiany ze swoimi rówieśnikami i innymi zaproszonymi gośćmi, podczas której młodzi ludzie przedstawią prezentację z inscenizacją na temat alternatywnych form dla spędzania wolnego czasu, spotkanie będzie okazją do wymiany spostrzeżeń i wniosków.

źródło: Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy - Jabłonce
Zobacz pełną wersję podhale24.pl