19.12.2019, 23:46 | czytano: 1094

Szkolenia dla rodziców w "szóstce"

arch. szkoły
NOWY TARG. W ramach realizowanego w SP nr 6 programu wychowawczo – profilaktycznego zorganizowane zostało dla rodziców spotkanie z funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu - aspirant Marzeną Kunat. Temat spotkania - „Jak rozpoznać środki psychoaktywne – profilaktyczna walizka edukacyjna”.
Policjantka przybliżyła rodzicom rodzaje środków psychoaktywnych, z jakimi mogą zetknąć się ich dzieci. Poprzez atrapy najbardziej popularnych narkotyków rodzice mogli zobaczyć jak one wyglądają i co może wzbudzić ich niepokój, gdy dziecko przyniesie do domu np. cukierki z niewiadomego źródła. Poruszana była też kwestia typowych zachowań po zażyciu różnych środków, które powinny wzbudzić niepokój u rodziców. Nie bez znaczenia był również pokaz przeróżnych schowków, wymyślanych przez dilerów do ukrycia narkotyków.
Szczególnie mocno pani Marzena podkreślała i przestrzegała rodziców przed tzw. dopalaczami podając autentyczne przykłady zachowania osób po zażyciu tych środków.

W czasie spotkania można było również dowiedzieć się o odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozpowszechnianie środków psychoaktywnych.

Spotkanie to było już kolejnym, podczas którego rodzice są zaznajamiani ze współczesnymi zagrożeniami, na jakie są narażone dzieci.

źródło: szkoła
Zobacz pełną wersję podhale24.pl