29.01.2020, 07:52 | czytano: 1625

Sukcesy uczennic z ZSCKR Nowy Targ

arch. szkoły
NOWY TARG. W Powiatowym Centrum Kultury odbyły się rejonowe eliminacje do finału XLIV Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka. Na eliminacjach znakomicie zaprezentowali się przedstawiciele z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu.
W kategorii recytatorów - Szkoły Ponadgimnazjalne:
I miejsce zajęła Aneta Rychtarczyk z klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu.
II miejsce zajęła Gabriela Turkot z klasy I technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności
W kategorii gawędziarzy – Szkoły Ponadgimnazjalne:
I miejsce zajęła Karolina Stękała z klasy III B technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych /Jury przyznało 3 miejsca pierwsze/
oraz
III miejsce zajęła również uczennica z naszej szkoły- Paulina Turkot z klasy III B technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.


Jury w składzie Wanda Szado-Kudasik oraz Anna Mlekodaj po przesłuchaniu 22 uczestników konkursu przyznało, że poziom tegorocznego konkursu był wysoki i wyrównany zarówno wśród recytatorów i gawędziarzy, cieszy właściwy dobór tekstów szczególnie gwarowych.

Do uczestnictwa w XLIV Finale Konkursu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy w Białym Dunajcu z ZSCKR Nowy Targ zakwalifikowały się trzy uczennice: Aneta Rychtarczyk, Gabriela Turkot oraz Karolina Stękała.

W finale konkursu w Białym Dunajcu, który odbył się w dniu 23 stycznia b.r. uczennice również zmierzyły się z licznymi konkurentami, wykazując się dużymi umiejętnościami krasomówczymi i interpretacyjnymi tekstów gwarowych oraz czystością gwary. Jury doceniło wysiłki uczennic startujących w finale konkursu.: I miejsce w kategorii gawęda zajęła Karolina Stękała, a Gabriela Turkot zajęła III miejsce w kategorii recytatorów. Aneta Rychtarczyk otrzymała wyróżnienie za interpretację utworów poetyckich.

Dominacja reprezentantek nowotarskiej szkoły w XLIV Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka jest odzwierciedleniem działań i przedsięwzięć ZSCKR Nowy Targ w temacie pielęgnowania i krzewienia kultury, tradycji i gwary góralskiej.

źródło: szkoła
Zobacz pełną wersję podhale24.pl