19.06.2020, 14:10 | czytano: 2008

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Nowym Targu zaprasza

NOWY TARG. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo opiekuńczych namawia do podjęcia nauki w Branżowej Szkole I stopnia.

Priorytetem w działalności Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5 jest kształcenie praktyczne i przygotowanie młodzieży do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz samodzielne funkcjonowanie w środowisku społecznym. W naszej placówce działa również Szkoła Przysposabiająca do Pracy, która przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy ukończyli szkołę podstawową. Uczeń może kontynuować naukę w tego typu szkole do ukończenia 24 roku życia. Kształcenie dostosowane jest do możliwości psycho-fizycznych uczniów oraz do ich potrzeb edukacyjnych.
Więcej informacji po kliknięciu tutaj.

źródło: szkoła
Zobacz pełną wersję podhale24.pl