26.03.2021, 08:36 | czytano: 1220

Technik farmaceutyczny – zawód atrakcyjny, pewny, potrzebny

arch. szkoły
Prywatne Szkoły im. Prof. Venuleta w Nowym Targu od lat cieszą się mianem podhalańskiej kuźni farmaceutów. Policealna Szkoła Służb Medycznych jest jedyną na południe od Krakowa, która kształci techników farmaceutycznych z kwalifikacją zawodową potwierdzoną dyplomem. W zeszłym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przywróciło kształcenie na tym atrakcyjnym kierunku.
Po 2,5-rocznym cyklu kształcenia w trybie stacjonarnym słuchacz będzie mógł przystąpić do egzaminu państwowego. Zdanie części teoretycznej i praktycznej zapewni mu tytuł technika farmaceutycznego.
Będzie tym samym przygotowany do wykonywania zadań zawodowych oraz nabędzie kwalifikacje MED.09. (sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa).

Niezaprzeczalnym atutem Policealnej Szkoły Służb Medycznych w Nowym Targu są odpowiednio wyposażone pomieszczenia dydaktyczne umożliwiające osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia techników farmaceutycznych, czyli pracownie:
- anatomiczna
- technologii postaci leku (ze stanowiskami komputerowymi dla nauczyciela i każdego ucznia, podłączonymi do sieci lokalnej z dostępem do Internetu)
- farmakognozji
- analizy leków
- apteczna.

Pracownie dysponują również rzutnikami multimedialnymi i Internetem.

Kadra wykładowców Policealnej Szkoły Służb Medycznych to wysoko wykwalifikowani specjaliści farmaceutycznej branży.

Posiadając wiele podpisanych porozumień z lokalnymi aptekami - Szkoła zapewnia właściwe warunki do odbycia praktyk zawodowych.

Zaplanowano je w aptekach ogólnodostępnych i aptekach szpitalnych oraz w innych podmiotach, które są potencjalnymi miejscami zatrudnienia dla techników farmaceutycznych. Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych to 6 tygodni (210 godzin), w tym 4 tygodnie (140 godzin) w aptece ogólnodostępnej i 2 tygodnie (70 godzin) w aptece szpitalnej.
Farmacja co prawda uważana jest za zawód dla kobiet, ale ostatnio coraz częściej wybierają go i mężczyźni. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe do tej pory była bardzo wysoka – przekraczała 95 procent, co potwierdza jakość kształcenia. Absolwenci kończący edukację, łatwo znajdują zatrudnienie w aptekach, a także w hurtowniach farmaceutycznych, sklepach zielarsko-medycznych, aptekach szpitalnych czy w punktach aptecznych, których coraz więcej powstaje również na wsiach.

Policealna Szkoła Służb Medycznych w Nowym Targu (ul. Św. Katarzyny 1) – posiadająca uprawnienia szkół publicznych - ponownie ogłasza rekrutację na ten cieszący się dużym zainteresowaniem kierunek.

źródło: Prywatne Szkoły Średnie im. Prof. Jana Venuleta
Zobacz pełną wersję podhale24.pl