01.07.2021, 17:40 | czytano: 509

„Patrząc w przyszłość” tematem przewodnim Polsko - Litewskiej wymiany młodzieży

mat. prasowy
Młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce od 27 czerwca br. bierze udział w wymianie międzynarodowej realizowanej w ramach programu ERASMUS+. Projekt realizowany jest wspólnie z litewskim partnerem „Viesoji istaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla”.
Tematem przewodnim wymiany jest poszukiwanie przez młodzież informacji na temat wpływu nowoczesnych technologii na nasze życie oraz rozwój kreatywności. Wymiana realizowana jest w Szczawnicy i uczestniczy w niej 30 uczestników.
Głównym celem projektu jest włączenie społeczne młodzieży pochodzącej z marginalizowanych środowisk, promowanie różnorodności dialogu zarówno międzykulturowego oraz międzypokoleniowego wraz z wspólnymi wartościami takimi jak: wolność, tolerancja i poszanowanie praw człowieka.

W ramach projektu młodzież zaplanowała, m.in. gry terenowe i integracyjne, warsztaty pod hasłem „Jaki wpływ na nasze życie mają nowe technologie?”, animacje językowe, warsztaty w Pienińskim Parku Narodowym oraz wizytę w Krakowie.

Jednym z elementów wymiany było zorganizowanie przez młodych ludzi 28 czerwca gry terenowej pn. „Poznajemy piękno Pienin”, zajęcia odbyły się na tratwach podczas Spływu Dunajcem, uczestnicy wymiany mieli możliwość kontaktu z miejscową ludnością, poznali także charakterystyczne miejsca Pienińskiego Parku Narodowego.

Dzięki wspólnej wymianie międzynarodowej uczestnicy projektu zwiększą swoje kompetencje kluczowe, nabędą zdolność do wyrażania swoich myśli, uczuć, przezwyciężą strach przed bezpośrednią rozmową w innym języku. Młodzież bardziej zrozumie otaczającą nas rzeczywistość, co przełoży się na zwiększenie ich poczucia odpowiedzialności za kreowanie swojej przyszłości i jej wpływu na otoczenie. Młodzież poprzez realizację głównego tematu projektu zdobędzie nowa wiedzę z zakresu nowych technologii i ich oddziaływania na ludzkie życie. Dodatkowo młodzi ludzie nabędą umiejętność organizowania własnego procesu uczenia się, efektywnego zarządzania swoim czasem, uczestnicy będą zmotywowani do dalszego kształcenia, poszerzania swojej wiedzy oraz planowania ścieżki kariery.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce
Zobacz pełną wersję podhale24.pl