05.10.2009, 13:29 | czytano: 902

KREMPACHY. By czas nie zaćmił…

Fot. Archiwum szkoły
Niecodzienną lekcję historii zaproponowała uczniom Zofia Łukasz - nauczycielka tegoż przedmiotu w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krempachach. Scenariusz został opracowany w oparciu o materiały IPN.
Był to montaż słowno-muzyczny, połączony z projekcją filmową. Przybliżał uczniom fakty związane z II wojną światową. Materiał filmowy został wybrany przez historyka, a wkomponowany w całość projektu przez nauczyciela techniki Łukasza Iżyka. Doboru tekstów poetyckich i ich prezentacji dokonały polonistki: Ewa Pietrzak i Krystyna Dziga. Za efekty dźwiękowe i świetlne, a także za wykonanie dekoracji byli odpowiedzialni uczniowie: Walenty Łukasz, Adam Biernat, Szczepan Łukasz , Jakub Cudzich, natomiast zespół wokalny Hilaritas wykonał pieśń pt. „Biały krzyż”.
Przy zaciemnionej sali gimnastycznej, uczniowie przeżywali kolejno wybuch II wojny światowej, wkroczenie Sowietów, klęskę kampanii wrześniowej i najważniejsze wydarzenia z lat okupacji. Niesamowity dźwięk syreny, migające światła, odgłosy wystrzałów wywoływały wrażenie bezpośredniego uczestnictwa w nalotach. Werble towarzyszące prezentacji wierszy Słonimskiego, Przybosia i Baczyńskiego potęgowały nastrój i stanowiły bezpośredni komentarz do przywoływanych na taśmie filmowej obrazów.

„Lekcja historii” miała na celu nie tylko przypomnienie tragicznych lat terroru i eksterminacji. Jej myślą przewodnią było wskazanie prawdziwej ofiary wojny - Polski, wzbudzenie szacunku dla bolesnej i krwawej przeszłości, dla tych, którzy polegli: dowódców, prostych żołnierzy, ludności cywilnej. Wspaniale opracowana dekoracja, na którą składały się napisy z nazwami miejsc bitew kampanii wrześniowej, walk Polaków na frontach II wojny światowej od piasków Syrii przez Tobruk, Monte Cassino, Arnhem, bitwy o Wielką Brytanię, miejsc obozów koncentracyjnych były wymownym tłem, dopełniającym całości scenariusza. Centralne miejsce zajmował obraz Matki Bożej Katyńskiej, tulącej syna z głową przestrzeloną kulą.

Zamierzone cele zostały osiągnięte. Gdy ucichły emocje związane z przeżywaniem naszej historii, zabrzmiał wiersz Leopolda Staffa „Pierwsza przechadzka” , mogliśmy też usłyszeć tekst Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna”.

Miejmy nadzieję, że ta lekcja wychowa młodzież „ku przyszłości”.

Ewa Pietrzak
Zobacz pełną wersję podhale24.pl