14.11.2022, 15:51 | czytano: 1969

Ślubowanie kadetów – w imponującej oprawie, z pokazami służb mundurowych (zdjęcia)

arch. szkoły
NOWY TARG. Tak okazałej uroczystości, jak tegoroczne ślubowanie kadetów klas I, założona w 2007 r. mundurowa Szkoła nie pamięta. Doniosły i wzruszający akt poprzedziły dwugodzinne pokazy wojskowego, strażackiego i policyjnego sprzętu. Zaproszone do udziału w tym wydarzeniu były również miejskie szkoły.
Tego roku ze specjalistycznym pojazdem łącznościowym i trenażerem CYKLOP, na którym ćwiczy się celność strzelania, przyjechała reprezentacja jednostki patronackiej Szkoły – 5. Batalionu Dowodzenia im. gen. Stanisława Hallera w Krakowie-Rząsce. Komendy powiatowe policji i straży pożarnej ściągnęły na plac apelowy przy Szkole Podstawowej Nr 1 kilka specjalistycznych pojazdów – od ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego po quada przydatnego w warunkach górskich. Przedstawiciele służb mundurowych prezentowali możliwości sprzętu uczniowskim grupom, które skorzystały z zaproszenia mundurowej Szkoły, także rodzinom kadetów, bo rodzice, rodzeństwo, nawet dziadkowie za zaszczyt poczytują sobie obecność na ślubowaniu. Tym bardziej, że jego rota bazuje na wielowiekowych tradycjach przysięgi wojska polskiego, a oprawa muzyczna uroczystości ożywiała patriotyczne uczucia.
Minutą ciszy uczczona została pamięć poległych w walce o wolną i niepodległą Ojczyznę podczas II wojny światowej, spalonych w krematoriach hitlerowskich obozów koncentracyjnych, zamęczonych w łagrach sowieckich, zamordowanych w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie i innych miejscach kaźni. Podniesieniu flagi na maszt towarzyszył „Mazurek Dąbrowskiego”.

Kadeci przeżywali swoją uroczystość nie tylko w asyście najbliższych, grona swoich nauczycieli, dyrekcji i właścicielki Szkoły, całej szkolnej społeczności, ale też wraz zaproszonymi gośćmi: przedstawicielami 5. Batalionu Dowodzenia, dowódcami komend powiatowych Policji i Straży Pożarnej, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Targu, Urzędu Miasta i władz samorządowych; delegatem Małopolskiego Kuratorium Oświaty, ks. proboszczem par. Św. Katarzyny Zbigniewem Płachtą.

Trójka uczniów odebrała z rąk pani dyrektor nagrody za wzorową postawę okazaną, gdy zaszła konieczność udzielania pierwszej pomocy. Byli to Zuzanna Kudas z klasy I policyjnej i Dawid Kalata z klasy III wojskowo-policyjno-pożarniczej, którzy – stając się świadkami wypadku komunikacyjnego na przejściu dla pieszych w pobliżu nowotarskiej galerii „Dekada” - udzielali pomocy poszkodowanej pani i pozostali z nią do przyjazdu karetki pogotowia oraz Sebastian Bednarczyk z klasy III wojskowo-policyjno-pozarniczej, podczas wyjazdu treningowego ratujący koleżankę w sytuacjach dwukrotnej utraty przytomności. Przygotowanie do reagowania w takich okolicznościach mundurowa młodzież prezentowała zresztą, prowadząc pokazy przy placu.

Na sztandar Szkoły ślubowali wytypowani do tego aktu kadeci: Emilia Pitoniak i Paweł Stołowski z klasy I policyjnej oraz Nadia Worwa i Krystian Bryniarski z klasy I wojskowo-pożarniczej. Słowa roty niezmiennie przypominały o wartościach takich, jak honor, godność, sumienność i obowiązek służenia Rzeczypospolitej. W defiladzie, która ruszyła po ślubowaniu, kadeci mieli okazję popisać się umiejętnościami ćwiczonymi odpowiednio wcześniej na zajęciach z musztry. W imieniu uczniów z podziękowaniami dla nauczycieli, rodziców i dyrekcji Szkoły wystąpiła Aleksandra Chrobak z klasy I policyjnej.
W roku szkolnym natomiast uczniowie klas wojskowych, policyjnych i pożarniczych sięgali po laury w konkursach w literackich, plastycznych i poetyckich, a udział w konkursach historycznych pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Instytutu Pamięci Narodowej pozwolił szczęśliwcom zdobyć indeksy uniwersyteckie.

Akademia, która zakończyła uroczystość zorganizowaną w przededniu Święta Niepodległości, przypomniała cały najpiękniejszy repertuar związany z tą najważniejszą dla narodowego bytu datą. W niej z kolei kadeci mogli zaprezentować swoje wokalne i recytatorskie uzdolnienia.

źródło: szkoła
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl