04.02.2017, 15:18 | czytano: 3468

Porozumienie z politechniką

Fot. Starostwo Tatrzańskie
Powiat Tatrzański zawarł porozumienie z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.
Podpisali je starosta tatrzański Piotr Bąk i rektor uczelni prof. dr hab. inż. Jan Kazior. Przedmiotem porozumienia jest ścisła współpraca między powiatem a politechniką w wielu dziedzinach. W umowie zapisano, że ma ona dotyczyć organizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych, naukowo-badawczych oraz edukacyjnych o tematyce związanej w szczególności z architekturą, budownictwem, gospodarką przestrzenną, inżynierią i ochroną środowiska, ochroną zabytków, planowaniem przestrzennym, budową systemów informacji o terenie, rozwojem infrastruktury, komunikacją, transportem, energetyką w tym w zakresie energii odnawialnych, rozwojem lokalnej gospodarki.
oprac. r/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Elektorat04.02.2017, 17:10
To pozorowane działania. Jaka nauka i naukowcy są w Zakopanem do współpracy? Starostwo pozorowanymi działaniami chce przykryć swoją bezczynność i nieróbstwo.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl