26.04.2017, 18:52 | czytano: 2991

Porządki własnościowe na Kasprowym Wierchu

Fot. Piotr Korczak
Polskie Koleje Państwowe S.A., Starosta Tatrzański, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz Tatrzański Park Narodowy zawarli porozumienie, które potwierdza, że budynki oraz obiekty związane z obsługą Zespołu Kolei Linowych Kasprowy Wierch są własnością Skarbu Państwa.
Właścicielem gruntów na Kasprowym Wierchu jest Skarb Państwa oraz PTTK. Podpisane porozumienie porządkuje trwającą od lat sporną kwestię dzierżawy przez PKP na rzecz PKL obiektów znajdujących się na terenie niebędącym własnością kolei.
Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem Skarb Państwa i PTTK, jako współwłaściciele, przejmą od PKP S.A. 17 obiektów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, dzierżawionych przez PKL S.A. Są to między innymi: budynek stacji górnej Kasprowy Wierch, dolnej i górnej stacji KL Goryczkowa, Trasa KL Goryczkowa, sieć elektroenergetyczna. Dotychczas były one dzierżawione przez PKL S.A. od PKP S.A. Grunty, na których zlokalizowano infrastrukturę obsługującą koleje linowe, nie są własnością Polskich Kolei Państwowych – należą częściowo do Skarbu Państwa.

– Zawarte dzisiaj porozumienie w sprawie przekazania przez PKP S.A. Skarbowi Państwa nieruchomości, które były użytkowane przez spółkę, porządkuje relacje prawne nieruchomości na Kasprowym Wierchu i wokół niego. Zaniedbania poprzedników spowodowały, że do tej pory mieliśmy nieuregulowany stan prawny, i może dobrze że tak się stało, bo nie udało się sprzedać wszystkich nieruchomości i urządzeń infrastruktury technicznej, które pozwalają funkcjonować kolejce na Kasprowy Wierch. Od teraz PKL będą rozmawiały z przedstawicielem Skarbu Państwa, czyli Starostą Tatrzańskim, na temat dalszej dzierżawy obiektów na Kasprowym Wierchu i Hali Goryczkowej. Starosta będzie ustalał warunki najmu budynków i urządzeń technicznych wykorzystywanych przez PKL – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Starosta Tatrzański, Tatrzański Park Narodowy i PTTK nie zgłaszają wobec PKP S.A. roszczeń o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania przez PKP z nieruchomości objętych porozumieniem oraz roszczeń o rozliczenie, zwrot lub zapłatę wartości jakichkolwiek pożytków uzyskanych przez kolej z tych nieruchomości.

– Przez wiele lat kwestia budynków i infrastruktury Zespołu Kolei Linowych Kasprowy Wierch pozostawała nieuregulowana. Dzięki dobrej woli wszystkich zainteresowanych stron i sprawnie przeprowadzonym rozmowom udało nam się wreszcie ten problem rozwiązać. Pragnę podziękować wszystkim, którzy pracowali nad dzisiejszym porozumieniem i uporządkowaniem sprawy własności kolejowych obiektów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – mówi Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A.
– Górna stacja na Kasprowym Wierchu, koleje Gąsienicowa i Goryczkowa z budynkami, urządzeniami, infrastrukturą podziemną, wszystko co położone jest powyżej górnej granicy lasu, znajduje się na gruntach stanowiących współwłasność Skarbu Państwa i PTTK. Zgodnie z prawem do części składowych gruntu należą budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane. Tym samym właścicielem stacji na Kasprowym Wierchu, kolei Goryczkowa i Gąsienicowa, budynków, urządzeń i infrastruktury są współwłaściciele gruntów, czyli Skarb Państwa i PTTK. Większość budynków, budowli i urządzeń powstała w efekcie nakładów czynionych od wielu lat przez Polskie Koleje Państwowe. Teraz to wszystko, co powstało z funduszy PKP, stanie się współwłasnością Skarbu Państwa i PTTK. Umożliwi to skuteczniejszą ochronę tatrzańskiej przyrody i stworzy lepsze perspektywy udostępnienia Kasprowego dla turystów i narciarzy – mówi Piotr Bąk, Starosta Tatrzański.

– Uporządkowanie kwestii prawnych, w tym związanych z własnością infrastruktury pozwoli usprawnić prace i skupić się na zadaniach, do których powołany został Tatrzański Park Narodowy. Ochrona przyrody i udostępnianie jej dla turystów to dwa fundamenty, na których opieramy działanie Parku. Przejrzysta struktura właścicielska oznacza szybsze podejmowanie decyzji i rozwój atrakcyjnych form obcowania z przyrodą dla szerokiego grona odwiedzających – mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Źródło: materiały prasowe TPN, oprac. r/ zdjęcia Piotr Korczak
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
masza28.04.2017, 15:34
Jeszcze tego nie zdążyli złodzieje z POopaprańców sprzedać za bezcen ...dobrze się sprzedawało krwawicę naszych praojców ...na pewno będą żałować bo jeszcze tyle mogło się po łapach obrać ...mam nadzieję że jeszcze ktoś rozliczy sprzedawczyków ...czy rządy POopaprańców zmierzały do rozbiorów Polski ?
DA SIE KA SPRO WY DA SIE27.04.2017, 08:37
Odcięta prawica cudza
Każdemu co TATRY
WYŁUDZA

Święte prawo własności
Ale czyjej?- POLAKÓW
CZY ICHMOŚCI

Oliwa sprawiedliwa
I innej RACJI
NI MA
pamiętający27.04.2017, 06:43
Teraz Władze Zakopanego, mając taki atut w ręce, bez problemu "wymienią nieusuwalnego" reprezentanta Zarządu Spółki reprezentującego samorząd Zakopanego z nadania (PO) poprzedniego burmistrza.
podhalanin22126.04.2017, 22:38
Odkręcanie po złodziejach z partii oszustów PO?
franek26.04.2017, 21:56
Sukces to będzie jak kasa z biletów zostanie w Polsce, a nie popłynie do Luksemburga.
>((26.04.2017, 20:36
Da się? No da się teraz walka o zwrot innych terenów wywłaszczonych przez komunistów lub zadość uczynienie rekompensatami finansowymi za majątki Zakopanego, TPN i całego Podhala!
O co chodzi?26.04.2017, 19:27
Niech mi to ktoś przetłumaczy ,, z polskiego na nasze "- ktoś ( popaprańce) sprzedał jakiś czas temu tę i inne kolejki. O jakich porządkach mowa w artykule?
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl