10.06.2018, 19:32 | czytano: 6817

"Fatum krąży nad tablicą?" - pyta nasz Czytelnik

NOWY TARG. Postawiony w dość kontrowersyjnych okolicznościach pomnik ku czci ofiar poległych w obronie Ojczyzny - znów budzi zainteresowanie. Nasz Czytelnik zauważył błąd w dacie powstania styczniowego.
Sprawa dotyczy postawionego na miejskim gruncie obelisku, upamiętniającego osoby, które poległy w obronie Ojczyzny, czy w inny sposób zasłużyły się Polsce.
"Wygrawerowali datę 1861 i markerem poprawili na 1863. Jak marker zniknie, bo wyblaknie to pojawi się z powrotem jedynka i będzie 1861" - opisuje swoje spostrzeżenie nasz Czytelnik. "Jakieś fatum krąży nad tą tablicą? Same problemy" - podsumowuje.Przypomnijmy, odsłonięta przed tygodniem tablica postawiona została sumptem kilku osób, które o swoim projekcie nie powiadomiły Rady Miasta, która zgodnie z przepisami decyduje o wyglądzie i lokalizacji tego rodzaju obiektów - szczególnie, jeśli stawiane są one na terenach miejskich.opr.s/
zobacz także
komentarze
SplówAK13.06.2018, 16:05
Do synów MO, AK, WiN i czytelników
Sami widzicie jaka jest proporcja współpracy Majora Józefa Kurasia Ognia i dowódców 1 psp z Partyzantką Radziecką w Gorcach. Czekam na wasze przykłady o Majorze Kurasiu, ja mam ich wiele pozostał Tatar, Zawiszy, listy braterskie Borowego do Zołotara itp.
To co teraz podaję jest przedsmakiem wyroku z IPN na wasz pozew o działaniach Majora Ognia przy aresztowaniach nowotarskich AK -ców.
Od lat oskarżacie Majora "Ognia" o aresztowania waszych AK- ców

Józef Kuraś Ogień i Zgrupowanie Partyzanckie ?Błyskawica? 2017 r.
Autorzy Dawid Golik. Maciej Korkuć
Recenzje; dr. hab. Filip Musiał, dr. Wojciech Frazik

Czy Józef Kuraś współpracował z NKWD przy aresztowaniu akowców?
Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby działania Ognia po zejściu z gór w styczniu 1945 r. uznawać za realną współpracę z Sowietami, a tym bardziej uczestnictwo w akcjach wymierzonych w struktury Polskiego Państwa Podziemnego, Kuraś nie miał żadnego wpływu na poczynania komendantury wojennej Armii Czerwonej, kontrwywiadu wojskowego Smiersz czy NKWD ani tym bardziej nie byt w stanie skutecznie im przeciwdziałać. Prawdą jest natomiast, że na początku lutego 1945 r. jeden z byłych partyzantów ?Ognia?, Andrzej Gąsienica-Makowski, jako milicjant przybył z funkcjonariuszami NKWD na miejsce zamieszkania jednego z żołnierzy AK, którego następnie aresztowano. Warto przy tym wspomnieć, że do obsadzonej przez ludzi Kurasia nowotarskiej MO przyjmowani byli także dawni nieujawnieni akowcy, których ludzie Ognia doskonale znali. Nie zdarzyło się, żeby którykolwiek z nich został zadenuncjowany Sowietom.
Klątwa Majora Ognia dopada nie tylko ubeków. Powiedziałem!
SplówAK13.06.2018, 15:31
Do syna żołnierza MO Win ,AK. Roztrwoniłeś dorobek patriotyczny swojego Ojca nie pogrążaj swojej rodziny na następne pokolenia.
Klątwa Majora 'Ognia' ciąży wam i ty o tym wiesz. Powiedziałem !
Odgrażacie się że Warszawa jest za wami i wyrok zmieni.

SĄD KOLEŻEŃSKI OKRĘGU KRAKÓW
ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY AK
Postanowienie
Sąd Koleżeński Okręgu Kraków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (SK) na posiedzeniu niejawnym 18.05.2017 r. w sprawie wniosku Tadeusza Morawy o przywrócenie ter?minu do wniesienia odwołania od orzeczenia SK z 26.01.2017 r.
postanawia
odmówić przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenie Sądu Koleżeńskiego z dnia 26.01.2017 Uzasadnienie
Tadeusz Morawa w dniu 20.02.2017 r. otrzymał odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem dotyczącym jego osoby zapadłe w dnia 26.01.2017 r. Powyższe orzeczenie zostało wysłane do niego w dniu 9 lutego 2017 r. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Przesyłka ta została odebrana osobiście przez Tadeusza Morawę w dniu 20 lutego 2017 r. Trzytygodniowy termin do wniesienia odwołania od orzeczenia upłynął w dniu 13 marca 2017 r., o czym został poinformowany. T. Morawa odwołanie od wyroku wysłał w dniu 8 maja 2017 r., to jest po 75. dniach od upływu terminu do jego wniesienia. Termin ten jako zawity powoduje, że jego przekroczenie jest równoznaczne z uprawomocnieniem się orzeczenia, a odwołanie złożone po upływie tego terminu podlega odrzuceniu. Odwołanie T. Morawy mieści w sobie ponadto błąd formalny mianowicie, nie zawiera odpisu dla strony. O jego potrzebie został także poinformowany.
T. Morawa swoje zaniedbanie tłumaczy przewlekłą chorobą, którą poświadcza trzema kserokopiami zaświadczeń:
- o stanie zdrowia z 22.07.2014 r. wystawionym przez lekarza specjalistę neurologa dla uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
- informacją dla lekarza kierującego z 30.11.2015 r., którą powyższy neurolog kieruje T. Morawę na dalsze leczenie w poradni neurologicznej;
- potwierdzeniem o pobieraniu przez T. Morawę zasiłku chorobowego i świadczeń rehabilitacyjnych w terminie 1.10.2015-20.03.2016 r. wystawionym dnia 25.04.2017 r. z adnotacją: wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej celem przedłożenia w Sądzie Koleżeńskim SZŻAK w Krakowie.
Zaświadczenia te, jak widać, posiadają wartość informacyjną, mówią o przebytej chorobie, korzystaniu z rehabilitacji i zasiłku zdrowotnego w czasie od 22.07.2014 do 20.03.2016 r. Nie mają związku przyczyno-skutkowego z zaniedbaniem przysłania odwołania w zawitym terminie.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Sąd Koleżeński nie znajduje podstaw faktycznych i formalnych do przywrócenia terminu, dlatego orzekł jak w sentencji.
Kuma13.06.2018, 12:20
Trzeba flamastrem dopisać KONFEDERACJA TATRZAŃSKA. Chyba że tam nie było bohaterów godnych upamiętnienia POTOMNYM?
Burok13.06.2018, 08:51
W myśl zasady iż każdy antyklerykał ma swojego księdza proponuję dla Pana Tadeusza specjalnie ściągnąć kogoś wyznania Mojzeszowego
Do syna żołnierza AK,WiN13.06.2018, 07:31
Panie Morawa, legalnie, w zgodzie z prawem (kampania medialna, projekt, uzgodnienia,) to już nie zdążymy uczcić tej rocznicy w formie pomnika - tak jak Pan nie chcemy tego robić. Uczcimy ją jednak inaczej przy pełnym zaangażowaniu CAŁEJ społeczności miasta.
Zawisza się kłania13.06.2018, 07:24
Do bez komentarza
Nie przyjąłeś do świadomości niczego co napisałem, choć starałem się najprościej by ci to ułatwić. Znowu wytworzyłeś wszystko na zasadzie "kopiuj wklej".
Z komuną nie Kuraś kolaborował, ale ci którzy z nią zostali po jego odejściu, robili to przez lata i ich drugie pokolenie wypisuje podobne bzdury jak ty.
Oni dopiero mieli proste przekonania, własne korzyści i tyle. Kto im dał do tego prawo? Może referendum z 1946 roku, albo sfałszowane wybory z 1947 roku? chyba jedynie PKWN który Kurasia jakoś nie pociągał.
Pamiętaj, że grabieże i gwałty dokonywali wszyscy na konto Kurasia, tak zwykli złodzieje jak i komuna. Pamiętaj, że zwycięstwo Komuny nad ludźmi występującymi przeciwko niej było krwawe.Tysiące wyroków śmierci, czym one były jak nie samosądem. zagubione mogiły. Mnóstwo zwykłej ludzkiej zemsty ciągnącej się latami. Tu też są pamiętające rodziny, i to im historia przyznała RACJĘ.

P.S.
I daj już spokój, bo i tak pozostaniemy przy swoim stanowisku. Piszę to tylko dla tych, którym mógłbyś namącić w głowie.
SplówAK13.06.2018, 01:14
Do bez komentarza oraz wyrodnych synów @MO i @MZ
WYBIÓRCZE SPOTKANIA ZAPRZYJAŹNIONYCH PARTYZANTÓW SOWIECKICH Z KPT. LAMPARTEM i MJR BOROWYM :
Podaję kilka spotkań z kilkudziesięciu podobnych.
Proszę synów potomków bohaterskich żołnierzy 1 psp o podanie relacji z kontaktów tyczące się ostatniego Króla Podhala Majora Józefa Kurasia ?OGNIA? z Dowództwem Partyzantki Radzieckiej.
1. Lipiec 1/VII spotkanie I Zołotara z Borowym Zołotar podaje że w rozmowach uczestniczyli zaprzyjaźnieni partyzanci; LAMPART, Podkowa, Maciej, ks.Czuj. Jest przebieg rozmów.
2. 28 lipiec 1944 r. za pośrednictwem Lamparta , który miał stały kontakt z PR zostało zorganizowane spotkanie z P. Tichonowem i mjr Borowym. Z wyniku rozmów Tichonow musiał być zadowolony gdyż przekazał Lampartowi pistolet maszynowy. Dziennik ZHPN s. 2-3 z 13 IX 1966 w cytacie wypowiedzi Budarkiewicz zaznacza ?poszliśmy na współpracę?.
3. W połowie sierpnia doszło do spotkania mjr Borowego z lejtn. Aloszą - według informacji Zołotara Batian nie był zadowolony z rozmowy. Borowy obiecał zaopatrywać oddziały w środki żywnościowe ze źródeł akowskich.
4. 5 X 44 r. w imieniu mjr Borowego z mjr Griszą spotkali się LAMPART - Julian Zapała i rot. Podkowa.
5. 8pażdziernika mjr Borowy w towarzystwie innych oficerów rozmawiał z Grisza o współdziałaniu partyzantów radzieckich i polskich. Dowódca 1psp obiecał przekazywać informacje o których była mowa , zaś Grisza obiecał spełnić postulaty polski po otrzymaniu zrzutu ? relacje Budarkiewicza.
5. W dniu 27X Borowy znowu spotyka się w obozie radzieckich partyzantów z oficerem w stopniu pułkownika według Budarkiewicza wzięli również udział? Podkowa, Profesor. W charakterze łączników oficerom AK towarzyszyli Tadeusz Moraw ps. ?44?, Herkules i Dzoboń.
Z raportu Borowego wynika, że obie strony były zadowolone ze spotkania.
28 X 44 r. dziękując za owocne spotkanie Zołotar przekazał mjr Borowemu pistolet automatyczny. Rewanżując się mjr Borowy przekazał Zołotarowi ciupagą im kapelusz góralski co zauważywszy tamtejsze tradycje miało znaczenie wymowne ? Budarkiewicz. Spotkanie nie wyczerpywały kontakty oficerów Borowego i Zołotara- miały miejsca inne kontakty i spotkania innych różnych oficerów.- Budarkiewicz ZHPN s. 26, 29.
6. 6 października we wsi Rzeki stronę radziecką reprezentował mjr Zołotar, lejtn. Mieniaszkin,lejtn. W. Spodniewski, lejtn. Batian. Partzantkę polską reprezentował; mjr. Borowy, rtm. Profesor uzgodniono hasło dla oddziałów AK i radzieckich.
Ustalono kwestię przekazywania partyzantom radzieckim obywateli ZSSR z uzbrojeniem i umundurowaniem
7. 30 października rozkaz mjr Borowego przekazać wszystkich Rosjan, wcześniej uczyniły to pozostałe odziały 1psp. Rosjanie ci byli najczęściej rozstrzeliwani.
8. 16, 17 listopada Lampart sygnalizuje koncentracje wojsk mjr Leonidasowi .
Współpraca w sposób bardziej trwały prowadziło kilka oddziałów z 4 batalionu PSP dowodzonego przez Juliana Zapałę Lamparta przekazując informacje mjr Griszy i A. Gordielinowi.
9. 21 XI 44 r. Dowództwo Radzieckich partyzantów zwraca się do Juliana Zapały Lamparta w wypożyczenie min zegarowych.
10. Latem i jesienią 1944 r zaznaczyło się typowe współdziałanie z Rosyjską Partyzantka oddziałów 4 batalionu 1 PSP Zapały Lamparta i oddziałów Chełm Harnaś I.
11. 16 X 44 r. List ?Otrzymaliśmy waszą prośbę o pomoc i odsyłam oddział pod dowódctwem Mieniaszki do Lamparta.
12. Podczas bitwy część rozproszonych partyzantów Lamparta znalazło oparcie i schronienie w obozie partyzantów radzieckich. Stopniowo przybywali dalsi żołnierze. Zołotar wysyła partyzantów AK aby szukać innych żołnierzy kpt. Lamparta. Poszukiwano zaginionego podczas akcji również z inicjatywa Zołotara Juliana Zapałę Lamparta, który po czasie się odnalazł wrócił do swoich żołnierzy.
Posiadam dziesiątki podobnych owocnych relacji partyzanckich 1PSP AK z Dowództwem Partyzantki Radzieckiej w Gorcach.
Proszę porównać skalę współpracy Majora Józefa Kurasie ?Ognia? oraz dowódców 1PSP i Juliana Zapały Lamparta? z Sowietami.
Mp. Dnia 28.10. 1944 r.
Dowódca Połączonych Oddziałów Partyzantki Sowieckiej
Panie Pułkowniku!
W imieniu służby i soim dla wspólnego dobra proszę przyjąć odemnie serdeczne wyrazy żołnierskiego podziękowania za udzielenie wydatnej pomocy / ludziach i broni/ mojemu oddziałowi w czasie akcji bojowej przeciw Niemcom. W czasie boju na specjalne wyróżnienie zasłużył sobie Wasz Kamandir Misza / z dziurką/ którego podją do Krzyża Walecznych.
Załączam dla waszych PP, Oficerów, żołnierzy i Panu Pułkownikowi serdeczne wyrazy żołnierskiego pozdrowienia
Dowódca IV Batalionu
/Lampart/
budujemy kirkut12.06.2018, 22:55
Dzięki Panie Morawo że możemy tam tez stawiać swoje tablice.
No to stawiajmy aj waj macewy , stelle nagrobne z nazwiskami

.
moim_zdaniem12.06.2018, 22:07
KAMIENNY OBCIACH !!

I nie wiadomo by było kto zawinił, gdyby autorzy tej farsy nie kazali uwiecznić swoich nazwisk w kamieniu...
bez komentarza12.06.2018, 21:51
do Zawisza się kłania - Nieprzyzwoite są wyłącznie grabieże, gwałty i powojenne morderstwa na ludziach podejrzanych o inne przekonania niż te propagowane przez Ognia. A te nie miał zbyt skomplikowane. Oparte na wewnętrznych kompleksach i przeświadczeniu, że władza polega na dominacji i stosowaniu represji wobec bezbronnych. Nie ma co zatem idealizować jego marzeń o wolnej Polsce i sprawiedliwym systemie komunistycznym przyniesionym przez Sowietów. Opartym na samosądach i bezpodstawnych wyrokach śmierci. Rozumiem, że zgodnie z Twoją przewrotną tezą, Kurasiowi wolno było kolaborować z Sowietami, pomagając przy tym nowemu okupantowi w dobijaniu środowisk akowskich i narodowych? Ale ludziom, którzy pragnęli żyć normalnie po zbiorowej hekatombie już nie. A kto niby dał takie prawo Kurasiowi? Armia Ludowa - już jej wtedy nie było. Rząd londyński? Chyba nie. A może Manifest lipcowy PKWN, który najgłębiej wpisywał się w ludowy obraz nowej rzeczywistości samego Kurasia? Był już także Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, który ochoczo zaciągał w swoje szeregi każdego utrwalacza owej władzy ludowej. To prawda, czy fałsz? No to może czas stanąć w prawdzie i powiedzieć sobie ile ten i jemu podobne romanse kosztowały ofiar rozwalonych w stalinowskich więzieniach, na podwórkach Podhala lub na ulicach Nowego Targu. Chyba to wszystko trochę nie licuje z mianem bohaterstwa? Ale zawsze mogę się mylić w ocenie, lecz nigdy nie mylą się pozostawione groby, osierocone dzieci, pamiętające rodziny nie mające nic wspólnego z komunistyczną propagandą.
XYZ12.06.2018, 21:00
Wstążka świadomie topi Watychę. Już jest dogadana. Bo jak inaczej zrozumieć wspólną kompromitację Watychy, ks. Płachty i kapelana WP. No i samego wojska?
koniczynka12.06.2018, 17:28
Prawdziwy patriota szanuje prawo i swoich współobywateli. Patriota na pokaz, podobnie jak wierzący na pokaz, wedle starego powiedzenia: modli się przed figurą, a diabła ma za skórą.
Głos wyborców12.06.2018, 17:10
Panie Watycha brak Konfederacji Tatrzańskiej na tym nielegalnym, pełnym błędów pomniku jest kompromitujący. POtwierdza się pański brak wizji i konsekwencji. Jeśli ma pan choć odrobinę honoru złóż pan mandat!
tubylec12.06.2018, 16:04
@ Józka:
Ależ przecież nasze komentarze dla Pana Burmistrza to są pomyje do których on nie będzie przywiązywał najmniejszej wagi. Czy gdzieś ktoś słyszał o sprostowaniu i przeprosinach pana Burmistrza za nazwanie tych wszystkich pełnych troski o naszą lokalną ojczyznę komentarzy pomyjami?
Tadeusz Morawa syn żołnierza AK,WiN12.06.2018, 14:56
Nic nie stoi na przeszkodzie,żebyście krytycy postawili drugą tablice z umieszczonymi powstaniem śląskim,z powstaniem w Getcie, z powstaniem chochołowskim,poświęconym Konfederacji Tatrzańskiej czy innym,1956 r,1968,1970 r .Macie jeszcze 4 miesiące do końca jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Do roboty.My nie będziemy przeszkadzać.Jednym przeszkadza Armia Krajowa innym Katyń jeszcze innym Smoleńsk.Wybierzcie sobie odpowiednie miejsce najlepiej koło kina i działać.Czas nagli
Zawisza się kłania12.06.2018, 14:14
do bez komentarza - nie przeciągaj, nie przeciągaj, bo to bardzo nieprzyzwoite.
Nazwanie mjr Józefa Kurasia lewakiem - szczególnie. Kurasiowi najbliżej było do ludowców i może trochę socjalistów, wiedział doskonale, że Polska po wojnie powinna być inna niż ta sanacyjna, to widać w jego pismach i odezwach. Bardzo wielu myślało tak jak on. Jego "romans" z władzą ludową trwał miesiąc, gdy zobaczył, że jest bezsilny wobec zaprowadzanych porządków przez NKWD, o co dzisiaj jego się oskarża, wtedy poszedł w góry.
Potem już wszystko było na "Ognia" i tak jest do dzisiaj. "Kopiuj wklej"

Przyjrzyj się dzisiejszym "akowcom", a może i sobie, wyrzucanym ze ŚZŻAK. Za takie zachowanie w czasie wojny mieliby już dawno odpowiednie wyroki i byłyby WYKONANE.
Claus Barbie12.06.2018, 13:49
Od Kurasia wara bo lepsza pociecha z niego ktory został zgładzony przez czerwonych niż z pseudo bohaterów walczących kiedyś za Polskę a teraz ci sami ją ranią sprzedając Ją komunistom i Niemcom, występują z KODami i innymi "częściami rowerowymi".
jozka12.06.2018, 13:15
Jezeli ktokolwiek smie postawic znak rownosci miedzy KATYN -SMOLENSK
TO JEST TO zdrada ,profanacja Panie Burmistrzu ,niechze sie pan obodzi
poki czas !!!!!!
Pamięć12.06.2018, 12:06
Trzeba dopisać jeszcze flamastrem Konfederację Tatrzańską
avivat12.06.2018, 11:25
Ale WSTYD! Jak nie Legiony Piłsudskiego to teraz data! To jest chyba jakiś żart?
Der Steppenwolf12.06.2018, 11:18
Czy autorzy napisów na tablicy zapomnieli o III Powstaniu Śląskim z 1921 roku? Czemu nikt nie przypomniał o takiej organizacji jak Konfederacja Tatrzańska? Mamy rozumieć,że 1 PSP AK była jedyną konspiracyjną organizacją na Podhalu w czasach okupacji? Panowie chyba piszą swoją wersję historii.
Zosia ta12.06.2018, 10:07
To nie fatum, to głupota,niedouczenie, lekceważenie i tumiwisizm.
bobby12.06.2018, 09:56
Za moment dojdzie do tego że będą się pić, kłócić i przepychać przed tymi pomnikami.
bez komentarza12.06.2018, 08:57
do SplówAK - nie naginaj, nie naginaj, bo to nieprzyzwoite. Tak samo zresztą jak cała legenda walczącego lewaka Kurasia, który ma znacznie więcej grzechów na swoim sumieniu niż powodów do chwały.

Przypominam, że ten sam "bohater" unikając odpowiedzialności (wyrok śmierci) za niesubordynację w oddziałach AK (1944) przechodzi z częścią swojego oddziału do Batalionów Chłopskich, następnie nawiązuje ścisłą współpracę z Armią Ludową i partyzantką sowiecką! (w ramach tej współpracy prowadził również działania propagandowe, skierowane przeciw AK), zrzutami sowieckich enkawudzistów (Zołotar również), by następnie walcząc o nowy kształt Polski z zabarwieniem czerwonym, 1 grudnia 1944 złożyć na ręce dowódcy oddziału AL ?Za Wolną Ojczyznę? Izaaka Gutmana ?Zygfryda? pisemne oświadczenie, w którym deklarował poparcie dla programu i uznanie zwierzchnictwa PKWN oraz operacyjne podporządkowanie mu swojego oddziału.

I to jeszcze nie wszystko z tej chluby partyzanckiej ...

Po zajęciu Nowego Targu podporządkował swój oddział sowieckiej komendanturze miasta i z jej ramienia otrzymał zadanie organizacji Milicji Obywatelskiej (MO) w Nowym Targu. Po kilku tygodniach decyzje władz sowieckich zostały zmienione przez ekipę przybyłą na Podhale z ramienia PKWN i ?Ogień? oraz część jego ludzi zostali zwolnieni z MO. Na początku lutego 1945 pojechał do Lublina, a następnie do Warszawy, gdzie odbył rozmowy z przedstawicielami PPR, w tym z kierowniczką Wydziału Personalnego KC PPR Zofią Gomułkową i otrzymał od niej 10 marca 1945 nominację na szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu. To pozwoliło mu skutecznie mścić się na ludziach AK i ich rodzinach - denuncjacja, więzienia, wyroki i zsyłka na Sybir lub Zakaukazie.

Potem już tylko długa lista ofiar mordów cywilnych samego Ognia jak i jego podkomendnych. Dostępna zresztą w materiałach IPN i pamięci skrzywdzonych rodzin.

Dlatego skończmy z tą patologiczną mitologią bohaterstwa samego Kurasia i jemu podobnych. Z faktami trudno dyskutować. Tym bardziej z brutalnymi morderstwami osób cywilnych.
Stanislao12.06.2018, 08:46
Panie Burmistrzu dlaczego zapomniał Pan o Konfederacji Tatrzańskiej?
besala12.06.2018, 08:39
doTadeusz Morawa syn żołnierza AK,WiN
Miałem już sie nie wypowiadać w tej sprawie, wyraziłem tylko swoją opinię na temat niechlubnego uczestnictwa burmistza Watychy w postawieniu tego pomnika, ale Pana lekceważąca reakcja na rażący bład zmusza mnie do dalszych komentarzy. Brak znajomości historii u kogoś, kto chce uchodzić za strażnika pamięci jest kompromitacją absolutną! Jeszcze bardziej kompromituje Pana styl, w jakim Pan na wytkniecie błędu zareagował! Sugeruje Pan, że przeciwnikami pomnika postawionego z naruszeniem prawa są Żydzi! Oczywiście, nie powiedział Pan tego wprost, ale użył Pan insynuacji, co jest szczególnie żenujące.
Aj, waj! postwaili pomnik z naruszeniem prawa i dobrych obyczajów, postawili pomnik ignoracji historycznej, postawili pomnik pychy, megalomanii i wyrachowania politycznego (to ostatnie określenie dotyczy przede wszystkim burmistrza naszego miasta). Aj, waj!
SplówAK12.06.2018, 01:37
Nie fatum a klątwa Majora ?Ognia? !!!
Teraz zrozumiecie wszyscy i Pon Burmistrz również dlaczego to nazwiska 44 i Lamparta zasłużonych AK- owców nie widnieją na Klocu pod Kopcem lecz ich potomków i nie mogą istnieć na żadnej patriotycznej tablicy w miejscach publicznych. Dlatego podpisują się ich potomkowie i Pon Burmistrz.
Aby nie robić błędów należy konsultować się z IPN Oddział Kraków, ale trójca wspaniałych historyków nie uważa Ich za godne autorytety.
Lampart jako zasłużony partyzant AK i żołnierz 1 psp nie może być umieszczonej na Klocu pod Kopcem gdyż 2 II 1947 r. poszedł na współpracę z Szefem wywiady Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu rozpracowania bandy legendarnego Króla Podhala majora Józefa Kurasia Ognia. Sam przyznaje się do współpracy z nową władza w przez siebie napisanej ulotce : "W imieniu dobrej sprawy dla Polski wzywam Was wszystkich do ujawnienia się i zdania broni w najbliższych oddziałach wojskowych. Bezpieczeństwo Wasze i Waszych rodzin gwarantuję wam swoim słowem oficerskim. Niechże przekona was fakt, że to ja sam zgłosiłem się do Władz, niechże nie znajdzie się wśród Was ani jeden, który nie wykorzysta sprzyjających okoliczności. Oświadczam Wam wszystkim oficjalnie jako Wasz były d-ca, że gwarantuje za bezpieczeństwo Waszego życia i nietykalność do chwili ujawnienia się.
Podpis ; Były dowódca Oddziałów Partyzanckich LAMPART/major
Zrozumcie że senior MO nie może być uznany za represjonowanego ponieważ był w strukturach państwa komunistycznego jako Szef Kancelarii Powiatowej Milicji Obywatelskiej w No Targu.
W okresie pełnienia służby przez funkcjonariusza Tadeusza MO placówka komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Nowym Targu ul. Kowaniec 48 podlegała Wojewódzkiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie ta z kolej bezpośrednio MBP w Warszawie
W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego (UBP), dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB. Ponieważ instytucją podległą UBP była Milicja Obywatelska w No Targu na funkcjonariuszy mundurowych tej formacji mówiło się, że są pracownikami UB ? ubecy lub ubki.
Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego od 1944 - 1954 były podległe następujące instytucje; MO, KBW, ORMO, SW, WOP (od 1949).
Nie fatum a klątwa Majora "Ognia" krąży i dopada?..Powiedziałem !!!
Pora zrobić porządek z synalkami11.06.2018, 22:02
Dopełnieniem "fatum" będzie wypieprzenie tego kamienia na gruzowisko.Ta kompromitacja wiedzy historycznej jest przecież samowolą budowlaną. Tablicę można zawiesić np. na budynku bez uzgadniania tego z wydziałem budownictwa w starostwie, bo sam budynek był kiedyś postawiony w oparciu o pozwolenie na budowę.Tak samo tablicę można zawiesić na kamieniu, ale posadowienie samego kamienia trzeba uzgodnić formalnie. Takich rzeczy nie wie burmistrz !? Tylko opowiada dyrdymały.Raz z tym skończyć i winnych pociągnąć do odpowiedzialności. Najlepiej "niezwłocznie".
wkurzony Potomny11.06.2018, 21:09
Brawo Panowie ! uczciliście Stan wojenny w królestwie kongresowym wpisując datę 1861
a swoją drogą też wprowadziliście stan wojenny Stan wojenny w Nowym Targu, mający na celu spacyfikowanie dążeń osób nie zgadzających się z waszymi poglądami samowoli pomnikowej , zrobiliście profanację historii , samowolę bez woli ogółu i skłóciliście ludzi jak cesarz Rosji .
Dla przypomnienia :
stan wojenny wprowadzony 14 października 1861 na terenie Królestwa Polskiego na rozkaz cesarza Rosji Aleksandra II przez namiestnika rosyjskiego gen. Karola Lamberta. Z mocy Najwyższego Jego Cesarsko-Królewskiego rozkazu, Królestwo Polskie ogłasza się jako zostające w stanie wojennym .Wprowadzenie stanu wojennego na obszarze całego kraju miało na celu spacyfikowanie dążeń niepodległościowych Polaków i nastąpiło w przeddzień 44 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Wszystkie sprawy o udział w nabożeństwach i demonstracjach patriotycznych podlegały odtąd sądom wojennym
mów mi wuju11.06.2018, 20:33
Najważniejsze że synowie Tadeusz , Maciej i Marek od Wuja mają swój wpis dla Potomnych.Niechaj Polska zna jakich synów ma! .Natomiast brak zdolności honorowej i strukturalne kłamstwo jakie Panów zalewa sprawia, że nie są Panowie partnerem do jakiejkolwiek dyskusji i reprezentowania wszystkich obywateli Miasta Nowy Targ zagadnieniach historycznych , oprócz zagadnienia wpływu Pełni Księżyca na miesiączkowanie Pingwinów i sztuki wypasów owiec i baranów na podwórku.Natomiast Markowi od wuja przypominam , że nie stosowne było wypomnienie braku szkół na waszych jasełkach ,co mieli oglądać wasze wpisy obarczone błędami! cóż to za poprawność historyczna ,przecież to wstyd .Zostawcie pielęgnowanie Patriotyzmu osobom godnym tego znaczenia i którzy też mają swoich ojców dumnych z honorem w służbie o walkę o Niepodległą Ojczyznę,i nie wywyższają się dla potomnych .
syn MO amator taniego wina11.06.2018, 20:26
Nielegalny pomnik powinien zostać przeniesiony do Koninek albo ogródka MOrawy.
Marek11.06.2018, 17:44
Na tablicy jest więcej błędów. Nie było formacji militarnej - Legiony Piłsudskiego. Zapytajcie Roberta Kowalskiego.
tubylec11.06.2018, 17:28
@ Wicek:
Doprowadzili nas na skraj przepaści, to jest w tym momencie niestety oczywiste również i dla mnie. Całymi latami wielcy zachodni inwestorzy przywozili do Polski miliony, a wywozili z niej miliardy. Powoli jako kraj dochodzimy do bankructwa, a nasz premier robi coś co porównać można do udania się wehikułem czasu do, powiedzmy, roku 2038, kiedy gospodarka być może się podwoi i być może wygeneruje zyski, i on na poczet tych potencjalnych zysków w odległej przyszłości pozwala drukować dziś dodatkowe pieniądze, które dopiero następne pokolenia być może wypracują bądź nie, ale na jest co ten dodruk? - ano żeby sfinansować obeliski, hucpy, akademie i obchody 100 letniej rocznicy. Na głodne dzieci, leki, na podręczniki w szkołach, na infrastrukturę, na tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych młodych Polaków którzy musieli wyjechać do Anglii bo macocha Polska pokazała swoim młodym rodakom środkowego palca, na to wszystko pieniędzy nie ma, ale na bzdury i kaprysy partyjne kasa jest. Bo teraz trzeba koniecznie w listopadzie się przy tych pomnikach pobić i pooblewać nawzajem czerwoną farbą, posłowie PiS nie będą dopuszczać posłów z PO do złożenia kwiatów i vice versa, a wszystko po to żeby odwrócić uwagę Polaków od afer.
bobby11.06.2018, 14:17
@ Maria:
W Katyniu też polscy żołnierze męstwem się nie wsławili, lecz byli biernymi ofiarami. Ale Katyń to była jeszcze jedna tragiczna konsekwencja źle zdanego, a raczej oblanego przez drugą Rzeczpospolitą, egzaminu z demokracji. II RP zbankrutowała w 1939 roku - z faktami dżentelmeni nie dyskutują.
Maria11.06.2018, 13:28
Część napisu brzmi :"OFIAROM KATYNIA I SMOLEŃSKA".
Czy to można zestawiać w jednym zdaniu?
Co jak co, ale w Smoleńsku bohaterstwa nie znajdziemy!
Nie można wszystkiego wrzucać do jednego gara, bo to nie bigos, niestety.
syn MO11.06.2018, 12:08
Panie Burmistrzu takie są efekty słuchania syna MOrawy i wstążki. KOMPROMITACJA.
Partyzant11.06.2018, 11:56
Pan wykonawca pewnie kazał jakiemuś uczniowi/praktykantowi to stworzyć....
wicek11.06.2018, 11:05
Znajomość historii -0
Wyciąganie wniosków z błędów -mniej niż zero
A wszystkiemu winien jest PRL.
Stan Polski na dzisiaj :
6 bilionów zł długu -dane GUS na 2015r.
w 2017 - wypłynęło z kraju 100 miliardów zł legalnie -Premier się tym nie przejmuje to jest 1/3 budżetu .
5 czy 7 milionów młodych Polaków uciekło -to jest pryszcz
Bogaty wywozi śmieci do dziada.
Przyszłość Polski - to już neo-kolonia bo Polak z zachodu cacy a ze wschodu beeee
Może ktoś odważy się podać stan kraj z 1990 r
Taka sytuacja11.06.2018, 11:02
Tak się kończy pycha i pewność siebie. Zrobili z siebie wielkich patriotów a podstawowych dat z historii Polski nie znają, co grosza nie sprawdzili.
gazdaII11.06.2018, 10:39
znów ten mąciciel murawa namącił
x11.06.2018, 08:59
jak widac syn zolnieza ma luki w pamieci
obywatel11.06.2018, 08:50
Kazek Wolski winien to poprawić w ramach reklamacji.
tropem niedorzeczności11.06.2018, 08:26
Taka sytuacja:
- kamieniarz, co chciałby zostać rzeźbiarzem
- grafoman, co chciałby zostać poetą
- historyk, co chciałby dla fantazji zamieniać jedynki na trójki a orły na kury
- patrioci, co chcieliby zostać historykami
- historycy, którzy dla swojej prawdy chcieliby zakłamać przeszłość
- radni, którzy chcieliby pozostać rozsądni, ale w imię własnych interesików i układzików
- burmistrz, który chciałby w końcu być kimś, najlepiej jakimś lokalnym Copperfield'em

Sytuacja pomimo swego błazeństwa - dramatyczna.
Morawa! Synu ...11.06.2018, 05:42
Od aj, waj, to ty jesteś. Obojętne co jest napisane na tym kamieniu, wszak jest tam twoje nazwisko - i to wyjaśnia wszystko.
sylwek10.06.2018, 23:44
szczerze... miejsce też też jest takie sobie..zaplecze miejskie.
SŁU Ż BA10.06.2018, 23:18
Jest w historii Polski BLIZNA
HONOR ? BÓG ? I OJCZYZNA ?
Pokonał wywiad radziecki
Pokonał i niemiecki
KTO ?
WITOLD
PILECKI !
LECZ -
Z reki aparatu ubeckiego
Zabito Rotmistrza Pileckiego !
NIE UWIERZYCIE !
oni mogli MU
Tylko odebrać
ŻYCIE !!!!!!
Została PAMIĘĆ ,
WZÓR I WIERSZE
POLAKA WIELKIEGO
WITOLDA PILECKIEGO
I JEGO WEZWANIE:
"Niech się trochę zastanowią
Głębiej nad własnym życiem .
Niech rozejrzą się po ludziach
I zaczną walkę od siebie.
Ze zwykłym fałszem
Zakłamaniem ,
INTERESEM
PODTASOWANYM
POD IDEE PRAWDY
A NAWET WIELKĄ SPRAWĘ"

POWIEM CI MÓJ PRZYJACIELU
W Polsce nadal "takich" mamy wielu
Takich katów śmietańskich :(((((
chimczaków czy różańskich !!!!
A ich postawa o pomstę woła
NIERAZ
ZNAJDZIESZ
TYCH KOMUNISTÓW
W PIERWSZYCH ŁAWACH
KOŚCIOŁA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1=310.06.2018, 22:44
Drażni mnie brak szacunku dla nas obywateli.
Parę osób zawłaszczyło piękną szanse na dumę z inicjatywy
obywatelskiej w fundowaniu jakże potrzebnego symbolu
z okazji 100 lecia. Ja chętnie dałbym anonimowo jakąś kwotę żeby moje
dzieci były ze mnie dumne.Tylko parę osób zawłaszczyło idee ,
historię ,patriotyzm i przestrzeń publiczną . Bez społecznego poparcia.
Jaki nieudacznik w Urzędzie namówił burmistrza do łamania
prawa i zawłaszczenia terenu Kopca ? Gdzie sekretarz , plastyk ,naczelnik
budownictwa, ochrony środowiska ,skarbnik ?
Farsą było odsłonięcie bez nowotarżan ,młodzieży -zaprzepaściłeś burmistrzu szansę na zjednoczenie mieszkańców.
Zła decyzja. Bardzo zła .
A inicjatorzy się totalnie ośmieszyli wystawiając sobie pomnik pod tytułem-Wszystkim Oprócz Ognia ! Wstyd i żenada.
Jeśli (aj waj ) tak łatwo poprawić zaklinam was nie ośmieszajcie siebie
i Narodu zróbcie coś z tą swoją bezwstydną gloryfikacją ! Poprawcie to !
Cały Naród patrzy na was i się za was wstydzi.
tubylec10.06.2018, 22:37
Za pięć miesięcy będzie okrągła, setna rocznica - no i co z tego? Jedyną lekcję jaką powinniśmy wszyscy wyciągnąć z tej rocznicy to że nie należy zbytnio przeżywać ani analizować rocznic wielkich wydarzeń, bo one mają się nijak do tego co nastąpi potem; np. gen. Beseler, jako dowodzący w 1918 r. Warszawą, posyłał ponaglające telegramy do Rady Regencyjnej żebyśmy Polacy wreszcie przyszli do niego odebrać klucze od arsenału, żeby komuniści nie przejęli broni. Ten historyczny fakt sprawił, że 24 lata później zbytnio przywiązujący wagę do historii - i liczący że się ona powtórzy i tym razem - decydenci o Powstaniu Warszawskim wyobrażali sobie naiwnie, że wystarczy że harcerzyki wystrzelą z kapiszona, a hitlerowcy od razu wręczą dowódcom Powstania klucze do miasta i uciekną prosząc Polaków aby dobrze się bili z Sowietami (liczono w sierpniu '44 że Niemcy czekają tylko na pretekst żeby oddać Polakom miasto, no bo historyczni mędrcy dowodzący w AK dobrze pamiętali wydarzenia z Beselerem sprzed 24 lat - czasem lepiej jest nie znać zbyt dobrze swojej najnowszej historii - sic!). To wielki błąd zbytnio przeżywać historię i doszukiwać się w niej na siłę analogii, bo ona się ani nie powtarza ani nawet nie rymuje (jak twierdził Mark Twain), a niestety wygląda na to że PiS ma zamiar zrobić wokół tej rocznicy istny cyrk na kółkach, czego mamy tu niniejszym przedsmak i zapowiedź. Gdzie tylko i jak tylko się da myślący Polacy powinni już dziś przebijać ten balon patriotycznego nadęcia i tromtradacji, nie dajmy im go pompować już teraz.
życzliwy10.06.2018, 22:21
Panie Tadeuszu spieszę z podpowiedzią- jedynkę łatwo też przerobić na siódemkę i czwórkę. Warto o tym pamiętać na przyszłość.
Jo10.06.2018, 21:51
Orzel wylajtowany ;)
spm10.06.2018, 21:17
Panie Morawa - "w najbliższym czasie ,niezwłocznie" to powinien zniknąć tan koszmarek z przestrzeni publicznej. A już ten orzeł - to największa hańba.
derty10.06.2018, 21:00
Plakaty, banery z błędami na rynku wieszają i władzy to nie przeszkadza, to i taką tablicę przyjęto bez zmrużenia oka.
Szkoda tylko, że się pod tym podpisały osoby, które bezwstydnie same siebie nazywają historykami.
Dali sobie tym - najgorsze świadectwo.
Może w końcu ktoś powinien przeczytać te ich książki bo tam to mogą "cuda"być normalnie...
.,........10.06.2018, 20:30
Na pierwszy rzut oka to coś wygląda jakby odrobinę od siebie dodała największą projektantka Małopolski ALK... Mnie zastanawia jedną rzecz dlaczego nikt nie pociągnie do odpowiedzialności Pana Burmistrza który traktuje miasto jak swoje podwórko!!! Poza tym Odnosnie orła który chyba miał przypomnac godło Polski za to powinna się wziąć prokuratura za zniewage godła!!!
Tadeusz Morawa syn żołnierza AK,WiN10.06.2018, 20:19
Koniec świata,aj waj!!!!!
Z jedynki bardzo łatwo zrobić trójkę,będzie poprawione w najbliższym czasie ,niezwłocznie.
DDD10.06.2018, 20:16
Przepraszam, ale czy ktoś w tym mieście nad czymś jeszcze panuje?
Mam ogromne wątpliwości!

Dlatego proponuję w trybie nagłym odwołać:
- bezpośrednio odpowiedzialną za tę niepodległą tablicę panią Joannę Iskrzyńką-Steg
- naczelnik podległego wydziału w osobie pani Katarzyny Put.

Zaraz po nich złożyć honorowo dymisję przez samego pana Watychę za brak nadzoru i brak podstawowej wiedzy, uprawniającej do sprawowania funkcji burmistrza.

Tak dla zasady i ku rozwadze przed najbliższymi wyborami.
abc10.06.2018, 20:07
szkoda słów - wstyd i tyle!!!
obelisk poświęcony bohaterom - nasi "bohaterowie" też zasłużyli na pamięć tę "chistorycznom"!!!
Viking10.06.2018, 20:01
Dlaczego jeszcze tego nie zdemontowano? Jest to samowola budowlana niczego sobą nie prezentująca, jakieś widzimisię kilku ***. Proszę to jak najszybciej usunąć, tak jak usuwa się pomniki Czerwonoarmistów!
besala10.06.2018, 19:56
Bezbłędnie jednak wydłubali nazwisko burmistrza Watychy! A to jest przecież pomnik jego megalomanii, pychy i próżności. Dlaczego też nie ujawia się artysta, który to coś stworzył? Postawienie tego pomnika z obejściem prawa zdaje się dowodzić, że nie pamięć o bohaterach była najważniejsza.
jest mi tak bardzo wstyd10.06.2018, 19:47
Tak właśnie wygląda władza nowotarska w całej okazałości ... markera. Kompromitacja i nic więcej.
Żenada10.06.2018, 19:39
Śmiać się czy płakać? Na pewno wstydzić...Kompromitacja.
oni mogą pana majstra... 10.06.2018, 19:39
Taka właśnie jest znajomość historii owych panów podpisanych na tej nieszczęsnej tablicy. Podkreślcie to sobie wężykiem...
Zobacz pełną wersję podhale24.pl