16.10.2018, 14:52 | czytano: 3278

Druhowie z Grywałdu z nowym wozem bojowym

W Grywałdzie odbyła się uroczystość przekazania nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw Matki Boskiej Śnieżnej, koncelebrowaną przez księdza proboszcza Józefa Banię, kapelana strażaków ks. Krzysztofa Kutka i ks. Kazimierza Trybułę.
Po zakończeniu mszy orkiestra, poczty sztandarowe, strażacy, zaproszeni goście i mieszkańcy Grywałdu przeszli na plac szkolny, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Zgodnie z ceremoniałem strażackim dowódca uroczystości druh Piotr Oleś złożył meldunek dla druha Edwarda Siarki, prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP, po czym nastąpił przegląd pododdziałów. W dalszej kolejności poczet flagowy przy dźwiękach hymnu państwowego granego przez orkiestrę, dokonał podniesienia flagi państwowej.

Głos zabrał Stanisław Kołek, prezes zarządu OSP Grywałd, który przywitał wszystkich zaproszonych gości oraz przedstawił krótki rys historyczny doposażania jednostki w ciągu prawie 90 lat istnienia. Historia jednostki sięga 1923 roku, kiedy to w Grywałdzie pojawiła się pierwsza sikawka pożarowa. W lipcu 1957 roku poświęcono drewnianą remizę i pierwszą motopompę mechaniczno-spalinową. W maju 1984 roku jednostka otrzymała samochód marki ŻUK, który w marcu 1992 roku został zastąpiony samochodem marki STAR. W roku 2002 jednostka otrzymała samochód JELCZ, który właśnie dzisiaj zastąpiony został nowym samochodem średnim. W 2014 roku jednostka doposażona została w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy MERCEDES. 

Następnie ks. Proboszcz Józef Bania odmówił modlitwę i poświęcił samochód gaśniczy w asyście ks. kapelana Krzysztofa Kutka. Symbolicznego wręczenia kluczyków do nowego samochodu bojowego dokonał wójt gminy Krościenko Jan Dyda wraz ze posłem Edwardem Siarką i prezesem gminnym OSP Piotrem Ciężkowskim. Odebrał je naczelnik OSP Grywałd Wojciech Oleś oraz kierowca druh Józef Oleś. Po przekazaniu kierowca dokonał prezentacji samochodu poprzez włączenie sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Głos zabrał ponownie Stanisław Kołek. W krótkich słowach podziękował za wsparcie finansowe wszystkim instytucjom, które partycypowały w zakupie wozu strażackiego. Szczególne podziękowania złożył na ręce osób, które poprzez swoje zaangażowanie przyczyniły się do tego, że marzenie zakupu nowego wozu gaśniczego dla OSP Grywałd w końcu się spełniło, dla wójta Jana Dydy i całej Rady Gminy Krościenko, mieszkańców, Spółki Wodnej „Lubań” i Rady Sołeckiej.

Zarząd OSP Grywałd przyznał statuetki św. Floriana dla zasłużonych i członków honorowych jednostki. Otrzymali je: Józef Koterba, Józef Hamerski, Stanisław Kuruc, Józef Kościelniak, poseł Edward Siarka, wójt Jan Dyda, Stanisław Gawęda, Bogusław Waksmundzki, Kazimierz Cepuch, Józef Jankowski.
Apel zakończył się odprowadzeniem sztandarów, końcowym meldunkiem dowódcy uroczystości i defiladą. Zaproszeni goście i osoby wspierające OSP w Grywałdzie dokonali pamiątkowego wpisu do kroniki OSP.

Wśród zaproszonych gości byli: Edward Siarka, poseł na Sejm RP, a jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce, Stanisław Barnaś - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Bogusław Waksmundzki - Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, radny powiatowy Jan Komorek, wójt Jan Dyda, a także radni, przedstawiciele duchowieństwa, policji, sołtysi, poczty sztandarowe sąsiednich jednostek OSP. Uroczystość swoją grą uświetniła Orkiestra Dęta OSP Krościenko.

Źródło: materiały prasowe, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl