21.10.2018, 21:05 | czytano: 2551

Nowotarskie MPEC zdobyło statuetkę Zielonego Feniksa

zdj. Michał Adamowski
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzymało wyróżnienie w kategorii "osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych". Uroczystość odbyła się w ramach X Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu. Wyróżnienie Zielonego Feniksa odebrał dyrektor Techniczny Paweł Żukowski.
W merytorycznym uzasadnieniu przyznania nagrody czytamy m.in., że MPEC zmodernizował źródło ciepła pod kątem emisji pyłów, tzn. zamontował jedne z najnowocześniejszych filtrów workowych, które pozwalają spełnić założenia wynikające z ograniczeń pyłów po 2023 roku. Ukierunkował działania na wykorzystanie energii geotermalnej, jak również innych źródeł energii, w celu dywersyfikacji dostawców paliwa, a także spełnienie nadrzędnego celu, jakim jest efektywny system ciepłowniczy.
Kapituła doceniła wymianę starych rurociągów na nowe, wykonane w technologii preizolowanej, co zmniejszy straty ciepła prawie 5-cio krotnie. Spółka podłączyła budynki jednorodzinne do miejskiej sieci, co pozwala na likwidację palenisk węglowych w mieście i ograniczenie niskiej emisji. Oferta MPEC gwarantuje kompleksowość usług - już od tego roku uruchomiono całoroczny, nie tylko sezonowy dostęp do ciepła sieciowego, jak również możliwość korzystania z ciepłej wody użytkowej.

Te działania umożliwiła uzyskana z początkiem 2018 r. ponad 10-milionowa dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dalej czytamy, że aktualnie Spółka prowadzi szeroko zakrojoną kampanię reklamową, której celem jest rozpropagowanie ciepła sieciowego wśród mieszkańców Nowego Targu, a co za tym idzie – poprawa jakości powietrza. Odbywa się to poprzez bezpośredni kontakt z klientem: organizacja cyklicznych spotkań z mieszkańcami miasta, udział pracowników MPEC-u w lokalnych imprezach, akcja informacyjna w mediach lokalnych i społecznościowych oraz na stronie internetowej MPEC-u, a także poprzez działania edukacyjne wśród najmłodszych nowotarżan.

Doceniono również działania proekologiczne Spółki, zmierzające do poprawy jakości powietrza oraz do jak największej samowystarczalności energetycznej Nowego Targu, zarówno jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, jak i cieplnej. Nie umknął uwadze Kapituły fakt, że w sierpniu 2017 roku powołano do życia Klaster Energii „Zielona Generacja Nowy Targ”, którego sygnatariuszem, obok miasta Nowy Targ i Starostwa Powiatowego, jest MPEC. Spółka koordynuje działania klastra, którego głównym celem jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i pewności zasilania w energię elektryczną i cieplną, podniesienie świadomości ekologicznej oraz wdrożenie i utrwalenie standardów produkcji energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju i wysokiej efektywności energetycznej. 9 maja 2018 Ministerstwo Energii ogłosiło wyniki pierwszego konkursu dla klastrów energii (na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii). Certyfikat uzyskały 33 klastry w Polsce, w tym klaster „Zielona Generacja Nowy Targ”, za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej. W przyszłości działania klastra będą wzmacniać wizerunek regionu i miasta Nowy Targ, w którym intensywnie rozwija się przemysł turystyczny, wskazując, że angażuje się ono w działania proekologiczne, a przez to jest przyjazny i otwarty dla zwiedzających.

Działalność Przedsiębiorstwa została także zauważona i doceniona przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, która nominowała je do nagrody Laur Ciepłownictwa w kategorii „Wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze w grupie przedsiębiorstw o sprzedaży ciepła poniżej 200 000 GJ”.
Kapitułę Statuetki Zielonego Feniksa stanowi:
Krajowa Izba Biopaliw, Adam Stępień
Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Mieczysław Koch
Polska Izba Biomasy, Ryszarda Gajewski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Aleksander Stachel
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Piotr Lantecki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski | Centrum Badań Energii Odnawialnej | Janusz Gołaszewski
Związek Gorzelni Polskich, Stanisław Gwóźdź
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Jerzy Szastałło
Fundacja „Zielony Feniks”, Zenon Wiertelorz
Firma Preda reprezentowana, Jacek Walski

mat. prasowy, opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl