14.04.2019, 12:29 | czytano: 3433

Geotermia Podhalańska promuje w Warszawie gorące źródła

zdj. NFOŚiGW
Z udziałem parlamentarzystów, ministrów i przedstawicieli resortów, naukowców, samorządowców i reprezentantów przedsiębiorstw energetyki geotermalnej - zainaugurowano w gmachu Sejmu wystawę „25 lat rozwoju geotermii w Polsce”. Ekspozycję zorganizowało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA we współpracy z NFOŚiGW, głównego akcjonariusza spółki.
Ekspozycję otworzył Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, który mówił, iż "oprócz licznych zalet ekologicznych geotermii, która jest bezemisyjnym, stabilnym, odnawialnym źródłem energii, ma ona również walory ekonomiczne, nawet jeśli początkowo wiąże się z ryzykiem i trudnymi decyzjami finansowymi". Minister zaznaczył, że wspieranie geotermii jest realizowane przez resort poprzez NFOŚiGW. Aktywność w tym zakresie to kontynuacja działań rozpoczętych przez prof. Jana Szyszko.
W uroczystości otwarcia wystawy w Sejmie, której gospodarzem była Poseł Anna Paluch, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, wraz z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem, uczestniczyło wiele innych osobistości. Obecni byli: poprzedni minister środowiska, wspomniany Poseł prof. Jan Szyszko, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska – Dariusz Bąk, Doradca Prezydenta RP ds. Ochrony Środowiska i Klimatu – Paweł Sałek, prof. Beata Kępińska – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, Wojciech Ignacok – Prezes PEC Geotermia Podhalańska SA oraz dr inż. Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska. Przybyli także przedstawiciele gmin, w których są prowadzone prace badawczo-rozpoznawcze złóż geotermalnych oraz prezesi przedsiębiorstw energetyki geotermalnej. NFOŚiGW reprezentowali: p.o. Prezesa Zarządu Marek Ryszka, Zastępcy Prezesa Zarządu – Anna Mańk i Artur Michalski oraz członek Rady Nadzorczej Krzysztof Masiuk - wymienia

Okolicznościowy list do uczestników przesłał Marszałek Sejmu. Marek Kuchciński napisał o atutach geotermii jako nośnika energetycznego ważnego dla utrzymania dobrej jakości powietrza. Zwrócił uwagę na wiodącą rolę Geotermii Podhalańskiej SA w rozwoju tej branży w Polsce. Marszałek Sejmu stwierdził, że geotermia to klucz do ekologicznego i ekonomicznego postępu.

Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, jako współorganizator wystawy, podkreślił, że pokazuje ona dorobek całej branży geotermalnej w Polsce. Zaznaczył, że dofinansowanie z NFOŚiGW dotyczy zarówno badawczych odwiertów geologicznych, jak i projektów inwestycyjnych ciepłowni termalnych. Wsparcie obejmuje cały kraj, już nie tylko Podhale czy Małopolskę, ale również Mazowsze, Dolny Śląsk, Łódzkie, Kujawsko-Pomorskie. Prezes Artur Michalski zwrócił również uwagę na dwa fakty dotyczące Geotermii Podhalańskiej. Po pierwsze, jest ona wzorem dla innych o czym świadczą liczne wizytacje i wycieczki. A po drugie, spółka ta systematycznie poprawia swoje wyniki finansowe, dzięki czemu maleją ceny ciepła dla konsumentów.

Poseł prof. Jan Szyszko w swoim wystąpieniu nawiązał do rozmowy w 1997 r. z wybitnym geologiem prof. Julianem Sokołowskim, który określił, że zasoby geotermalne w Polsce znacznie przewyższają potrzeby energetyczne kraju. Są one kilkakrotnie wyższe niż w Niemczech, gdzie jednak liczba instalacji geotermalnych jest na razie znacznie większa niż u nas. Rozwój geotermii to priorytet obecnych władz RP, po okresie zaniechań i opóźnień z poprzednich kadencji. Były szef resortu środowiska jako przykład sukcesu z ostatnich lat wskazał Geotermię Toruńską, która obecnie szuka już zbytu na ciepło. Wyraził przy tym zadowolenie, że obecnie w całej Polsce są nadrabiane zaniedbania i odbywa się stabilny rozwój geotermii.

Paweł Sałek, Doradca Prezydenta RP ds. Ochrony Środowiska i Klimatu, nawiązał do niedawnej, przypomnianej na wystawie wizyty głowy państwa w Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej. Prezydent Andrzej Duda podkreślił wówczas efektywność i ekonomię działań PEC Geotermia Podhalańska SA. Minister Paweł Sałek powtórzył, że Polska musi inwestować w OZE, w tym w geotermię. Zaapelował zarazem, aby dalsze finasowanie geotermii było realizowane wspólnie ze środków NFOŚiGW oraz pieniędzy samorządowych w ramach Regionalnych Planów Operacyjnych.

Poseł Anna Paluch podkreśliła, że Geotermia Podhalańska jest swoistym przewodnikiem, który przeciera szlak branży geotermicznej w Polsce. Prezes Zarządu Geotermii Podhalańskiej, Wojciech Ignacok wyjaśnił, że działania inwestycyjne spółki idą w dwóch kierunkach: rozwoju źródeł geotermalnych i równocześnie podłączania do sieci dalszych obiektów.

Na planszach wystawowych przedstawiono m.in.: syntezę rozpoznania wód i energii geotermalnej w Polsce, z określeniem najbardziej perspektywicznych obszarów, obecny stan zagospodarowania wód i energii geotermalnej, parametry techniczne działających sieciowych ciepłowni geotermalnych oraz stan posiadania. Na koniec 2018 r. działało w Polsce sześć geotermalnych ciepłowni sieciowych (Bańska Niżna, Pyrzyce, Stargard, Mszczonów, Poddębice, Uniejów) o łącznej zainstalowanej mocy 75 MW(t). Geotermalne ciepłownictwo sieciowe powoduje obniżenie (od 30 do 100 proc. w zależności od miejscowości) zużycia paliw kopalnych spalanych wcześniej dla celów grzewczych. Z zasobów geotermalnych w celach leczniczych korzysta 10 uzdrowisk i 15 ośrodków rekreacyjnych. Ponadto w kraju jest zainstalowanych ponad 62 tys. sprężarkowych pomp ciepła, które wykorzystują zasoby tzw. płytkiej geotermii.
Na mapach i schematach pokazano warstwy geologiczne, układ geotermalny Podhala, proces pozyskiwania energii geotermalnej, główne elementy układu produkcji ciepła z tego źródła oraz podstawowy obiekt PEC Geotermia Podhalańska SA – ciepłownię, która pracuje w oparciu o odwiert PGP-3 uruchomiony w 2014 r.

- Geotermia Podhalańska w ciągu 25 lat funkcjonowania stała się ikoną polskiego ciepłownictwa geotermalnego. Jej osiągnięcie to 450,6 tys. GJ sprzedanej energii, co daje pierwsze miejsce w Polsce i oznacza ponad połowę ogółu sprzedanej energii geotermalnej. To także redukcja 533 tys. ton dwutlenku węgla i ograniczenie zużycia węgla o 265 tys. ton. Moc zamówiona wyniosła 69 MW. Do sieci podłączono ponad 1600 obiektów, w tym ponad 1200 budynków mieszkalnych: jednorodzinnych i wielorodzinnych. Długość sieci ciepłowniczej to już 113 km – w Zakopanem, Szaflarach, Białym Dunajcu i Poroninie. Średnia temperatura wody geotermalnej wynosi 86oC. Nakłady inwestycyjne w latach 1998-2017 wyniosły 259,9 mln zł, w tym 154,3 mln zł to środki własne, 59,3 mln zł środki unijne, a 10,6 mln zł – środki NFOŚiGW - przypomina rzecznik Funduszu Sławomir Kmiecik.

Pokazane zostały także plany rozwojowe Geotermii Podhalańskiej – planowany odwiert kierunkowy Bańska PGP-4 oraz działania w Szaflarach, Nowym Targu i Kościelisku. Inicjatywy te w najbliższym czasie obejmą m.in.: zabudowę sprężarkowej pompy ciepła, intensyfikację odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-3 oraz modernizację pomp, rurociągów i zaworów. Realizowana będzie dalsza rozbudowa sieci (ponad 10 km) oraz nastąpi przyłączenie prawie 300 nowych obiektów. Działania Geotermii Podhalańskiej zostaną wykonywane w ramach klastra energii „Serce Podhala”.

Na mapach pokazano lokalizacje obecnie wykonywanych 9 odwiertów badawczych: w Sieradzu, Kole, Turku, Lądku Zdroju, Tomaszowie Mazowieckim, Sochaczewie, Dębicy, Sękowej i Szaflarach. Na te odwierty NFOŚiGW przeznaczył ponad 170 mln zł dotacji. Potencjał energetyczny realizowanych projektów wynosi 512,5 tys. MWh/r, a możliwa redukcja CO2 wynosi ponad 200 tys. Mg/r.

NFOŚiGW przeznaczył także74 mln zł dotacji na realizację czterech projektów inwestycyjnych wytwarzania energii w oparciu o zasoby geotermalne. Projekty będą zrealizowane w Toruniu, Stargardzie i dwa na Podhalu. Łączny koszt tych inwestycji wyniesie 175 mln zł.

Wystawę wykonano w Instytucie Ochrony Środowiska –Państwowym Instytucie Badawczym.

Od poniedziałku ekspozycja będzie prezentowana w NFOŚiGW, a następnie w Ministerstwie Środowiska.

opr.s/mat. prasowy
zobacz także
komentarze
MLP15.04.2019, 14:13
A ja otrzymałem niedawno z Geotermii kolejną odmowę doprowadzenia 100m ciepłociągu do kilku obiektów.
k15.04.2019, 10:55
Bodej ta bodej.........
dobrze by było poznać prawdę14.04.2019, 18:39
Najlepszą promocją geotermii byłaby znaczna obniżka cen za ciepło . Szkoda ,ze prezes geotermii podhalańskiej tego nie rozumie , albo nie od niego to zależy . Więc od kogo zależy.? Dobrze by było się przed wyborami majowymi i jesiennymi tego dowiedzieć , zwłaszcza tu na Podhalu ?
niezałatwiona sprawa14.04.2019, 18:06
Następna gromadka na wyjeździe.
Panie ministrze środowiska, najwyższa pora właściwie zorganizować szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę łowną. Populacja zwierzyny gwałtownie wzrosła w przeciwieństwie do tzw. myśliwych, którzy dalej chcą się zmieniać tylko w ramach własnych pokoleń, stąd niemożność w udźwignięciu przez nich wzrastających kosztów odszkodowań. Kombinują jak mogą i oszukują rolników przy Pana bierności. Poczęstowali Pana ciasteczkiem na Krajowym Zjeździe Delegatów otrzymali od Pana zapewnienie, że będzie jak było, a co z rolnikami, mają dalej bezpłatnie żywić chmary zwierzyny na własnych uprawach?
Podziemna woda nie wystygnie, a ta sprawa może się niedługo "zagotować"
Pora to wziąć pod uwagę!
Zobacz pełną wersję podhale24.pl